Nový sídelný biskup gréckokatolíckej eparchie Križevci v Chorvátsku

Košice, 8. september (TSKE) Sú to veľké a radostné sviatky byzantského kalendára, pri ktorých sa mnohokrát dozvedáme radostné správy z Vatikánu, týkajúce sa života a organizácie nás i našich sesterských cirkví byzantského obradu. Práve dnes, na sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky, bolo vo Vatikáne zverejnené rozhodnutie Svätého Otca, ktorým menoval Mons. Milana Stipicá, doterajšieho apoštolského administrátora, za eparchiálneho biskupa eparchie Križevci v Chorvátsku.

Vladyka-nominant Milan Stipić sa narodil v meste Bosanski Novi (dnešná Bosna a Hercegovina) 28. decembra 1978. Absolvoval malý seminár v Záhrebe a po maturite pokračoval vo formácii v gréckokatolíckom seminári v Záhrebe a v štúdiách na miestnej teologickej fakulte. Diakonát prijal v novembri 2002, a kňazskú vysviacku 18. októbra 2003 z rúk vladyku Slavomíra Miklovša. Pastoračne pôsobil vo farnostiach v Kašte a v Radatovići. V roku 2007 bol menovaný za protojereja a pôsobil v Dalmácii. V rokoch 2012 až 2019 bol farárom vo farnosti Jastrebarsko. Dňa 18. marca 2019 bol po odchode vladyku Nikolu Kekića do dôchodku menovaný za apoštolského administrátora sede vacante eparchie. Okrem chorvátskeho jazyka ovláda aj ruštinu a ukrajinčinu. Je veľkým priateľom Slovákov. Vo februári v roku 2020 bol aj pri oslavách sv. Cyrila v rímskej bazilike sv. Klimenta, nakoľko v tomto roku mali oslavy na starosti Chorváti a tak i tam krásne prezentoval byzantskú prítomnosť v Katolíckej cirkvi.

Eparchia Križevci mala svoj pôvod v Marčanskom apoštolskom vikariáte z roku 1611. Po vyhnaní Turkov z južných častí Uhorska došlo 17. júna 1777 k zriadeniu eparchie Križevci, ktorá tak neskôr zahŕňala veriacich z Marčanskej únie, ale aj prisťahovalcov zo Zemplína a Šariša, ktorí sa usadili vo Vojvodine a koncom 19. storočia aj gréckokatolíckych Ukrajincov, ktorí prišli predovšetkým do Bosny (ktorí mali v rokoch 1914-1925 v Bosne vlastnú apoštolskú administratúru). Z eparchie Križevci vznikol roku 2001 exarchát pre gréckokatolíkov v Macedónsku (od roku 2018 eparchia Zosnutia Presvätej Bohorodičky), a v roku 2003 exarchát pre gréckokatolíkov v Srbsku a Čiernej hore, neskoršie povýšený na eparchiu sv. Mikuláša pre Srbsko (2018).

Eparchia Križevci je dejinne spojená aj s našou cirkvou. V rokoch 1922-1927 bol administrátorom Prešovskej eparchie križevacký vladyka Dionýz Njaradi, ktorý navyše aj na prelome rokov 1938-1939 spravoval tú časť Mukačevskej eparchie, ktorá ostala vo vtedajšom Česko-Slovensku. Po smrti vladyku Vasiľa Hopka (1976) to boli práve vladykovia z eparchie Križevci, ktorí prichádzali svätiť našich adeptov kňazstva do Prešova (kňazskú vysviacku z jeho rúk prijali aj vladykovia Cyril Vasiľ SJ a Peter Rusnák, či po páde komunizmu vladyka Ladislav Hučko). Rovnako tak vladyka Slavomír Miklovš bol hlavným svätiteľom pri biskupskej vysviacke košického apoštolského administrátora, vladyku Cyrila Vasiľa SJ (2009), ako aj predtým spolusvätiteľom vladyku Jána Hirku (1990).  

Veríme, že aj nový vladyka Milan pôjde v šľapajach svojich predchodcov, aby tak vzájomnou spoluprácou rástli a prekvitali naše sesterské cirkvi.

Vladykovi – nominantovi Milanovi Stipićovi na mnohaja i blahaja ľita!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Križevacká eparchia