Vyhodnotenie Projektu Východní svätí pre súčasnosť

Košice 13. septembra (TSKE) Na eparchiálnom úrade v Košiciach sa dňa 9. septembra uskutočnilo metropolitné kolo Projektu východní svätí pre súčasnosť za školský rok  2019/2020. Dvanásty ročník Projektu bol zameraný na tematiku 350. výročia slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Metropolitné kolo bolo pre ochorenie COVID-19 presunuté z mája.

Hodnotiacej komisii predsedal vladyka Cyril Vasiľ SJ a vyhodnotil v každej kategórii prvé tri miesta, pričom udelil aj Cenu poroty za precízne stvárnenie diela.

Výchovný katechetický projekt je zameraný na poznávanie života východných svätých a blahoslavených, pričom ide o výtvarné stvárnenie danej tematiky.

TSK informoval: DKÚ Košickej eparchie a Prešovskej metropolie

Foto: Mgr. Monika Girovská