Chrámový sviatok košickej katedrály Narodenia Presvätej Bohorodičky

Košice, 13. september (TSKE) Pri príležitosti sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky sa v košickom katedrálnom chráme konala odpustová slávnosť. Samotnej slávnosti, ktorá sa konala počas víkendu 12.-13.septembra 2020 predchádzala týždňová duchovná obnova zameraná na 350. výročie slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove.

Samotné slávenie chrámového sviatku začalo v sobotu popoludní modlitbou 9. času a veľkej večierne s lítijou. Hlavným slúžiteľom sobotnej archijerejskej svätej liturgie bol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor. V prvej časti sv. liturgie boli ustanovení dvaja noví synkeli (biskupskí vikári), otec Vojtech Boháč pre maďarských gréckokatolíkov a mních Kassián Kamil Drozd pre rusínskych a ukrajinských gréckokatolíkov na území Košickej eparchie (viac sa dočítate tu). Zároveň košickí vladykovia ocenili za dlhoročnú prácu pre dobro Košickej eparchie cirkevnými titulmi dvoch kňazov, Marka Rozkoša, kancelára a riaditeľa eparchiálneho úradu a Martina Mráza, sekretára a hovorcu eparchie.

Veriacim sa v homílii prihovoril vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup. Vladyka poukázal na Máriu, Ježišovu matku ako na nositeľku trvalej radosti, ktorá skrze Ježiša nekončí tu na zemi, ale pokračuje vo večnom živote.

Súčasťou sobotnej sv. liturgie bola aj kňazská vysviacka diakona Miroslava Házyho. Program pokračoval duchovným pásmom o Jubilejnom roku Klokočova, v ktorom sa okrem pohnutých dejín Klokočovskej ikony, so všetkými prítomnými  o svoje osobné skúsenosti s Klokočovskou Božou Matkou podelili aj košickí vladykovia a ich protosynkel. Večerný modlitbový program pokračoval Akatistom na počesť Klokočovskej ikony Bohorodičky a modlitbou malého povečeria. Sobotný duchovný program zakončila Eucharistická adorácia.

Program odpustovej slávnosti vyvrcholil nedeľnou archijerejskou svätou liturgiou. Jej hlavným slúžiteľom bol vladyka Milan Chautur CSsR a veriacim sa prihovoril vladyka Cyril Vasiľ SJ.  Vo svojej homílii hovoril o Márii ako žene, ktorá má svoje nezastupiteľné miesto v dejinách spásy. Mariánska úcta v nás totiž udržiava pravú vieru v Ježiša Krista.

Počas obidvoch dní viedol liturgický spev katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda pod vedením jeho dirigentky Lucie Lovášove.

TSKE

Foto: Peter Hric - Byzatinos