Profesor Vojtech Boháč st. dostal cenu sv. Atanáza

Košice 16. september (TSKE) V týchto dňoch otvárajú svoje brány vysoké školy doma i v zahraničí. V Maďarsku, na Gréckokatolíckom teologickom inštitúte, bol nový akademický rok  otvorený v nedeľu 13. septembra večierňou na sviatok Povýšenia svätého Kríža v katedrálnom chráme v meste Nyiregyháza. Po večierni vystúpil so slávnostným otváracím príhovorom rektor inštitútu svätého Atanáza otec Tamás Véghseő.

Vo svojom príhovore otec Tamás poukázal na dejiny školy, ktorá vznikla roku 1950 i napriek ťažkým časom komunizmu. Tento inštitút vďaka vízii biskupa Dudáša plní svoje poslanie, ktoré je mnohokrát podobne ako život kresťana vystavené rozličným krížom. Ako to hovorí aj staré kresťanské heslo: In cruce salus (v kríži je spása). A tak je aj každý kresťan povolaný vystúpiť na horu Golgotu, kde sa nachádza kríž. Je jedno, aká je stŕma, vystúpiť musí, lebo na jej vrchu je Kríž, skrze ktorý prišla na tento svet spása.

Rektor inštitútu neopomenul ani jubilujúcich absolventov, vrátane emeritného vladyku Szilárda Keresztesa, ktorý ukončil svoje štúdia pred 60 rokmi. Nasledovalo zverejnenie ocenení školy. Najvyššia cena, ktorú inštitút môže udeliť – cena svätého Atanáza, bola v tomto roku udelená gréckokatolíckemu  kňazovi zo Slovenska, prof. Vojtechovi Boháčovi, ktorý tohto roku odišiel z akademického sveta na zaslúžený odpočinok. Otec Vojtech 30 rokov vypomáhal ako hosťujúci profesor, bol styčnou osobou pre rozvoj vzťahov a spolupráce gréckokatolíckych fakúlt v Nyiregyháze a Prešove, rovnako sa aktívne podieľal na viacerých akademických iniciatívach inštitútu.

Samotné odovzdanie ceny prebehne vzhľadom na trvajúcu pandémiu neskôr. Nás teší, že prof. Vojtechovi Boháčovi sa dostalo tejto pocty, ku ktorej mu srdečne blahoželáme.

Ďakujeme  otcovi Tamásovi za túto radostnú správu, ktorá bezosporu posilnila srdečné vzťahy medzi dvoma cirkvami vychádzajúcimi z Užhorodskej únie.

Otcovi prof. Vojtechovi Boháčovi na mnohaja i blahaja ľita!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: unipo.sk