V Košickej eparchii vysvätili nového diakona

Košice, 21. september (TSKE) V nedeľu po Povýšení svätého Kríža, 20. septembra, v košickej gréckokatolíckej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky prijal z rúk arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie diakonskú vysviacku poddiakon Roland Nosov.

Vladyka Cyril sa vo svojej homílii oprel o evanjeliové podobenstvo o talentoch. Viac než svetské talenty vyzdvihol tie duchovné, akým je život, či prijatá viera od svojich predkov, ktoré sa má človek zvlášť snažiť rozvíjať. Zdôraznil, že medzi talenty patrí aj duchovné povolanie a sviatosť kňazstva. Služba diakonátu, ako prvého stupňa kňazstva, patrí medzi dary, ktoré sa nedajú získať či kúpiť, ale je odovzdaním Kristovho evanjelia nie pre osobné dobro, ale pre dobro spoločenstva. Spája v sebe právo ohlasovať Božie Slovo, ale vychádza z ducha služby, pre ktorú boli diakoni ustanovení.

V závere archijerejskej svätej liturgie sa nový diakon poďakoval otcovi arcibiskupovi za prijatý dar diakonskej služby a takisto všetkým, ktorí ho sprevádzali počas cesty formácie a štúdia.

TSKE informovala: Gabriela Škumaničová ml.

Foto: Peter Hric - Byzantinos