Új magyarajkú diakónus a Kassai görögkatolikus egyházmegyében

Kassa, szeptember 21. (TSKE) Szeptember 20.-án, a Szent Kereszt felmagasztalása utáni vasárnapon, a kassai Legszentebb Istenszülő születéséről elnevezett görögkatolikus székesegyházban Cyril Vasiľ, SJ érsek atya, a Kassai görögkatolikus egyházmegye sede plena apostoli kormányzója diakónussá szentelte Nosov Roland nagyszelmenci (Nagyszelmenc/Veľké Slemence) alszerpapot.

Cyril érsek atya szentbeszédét a talentumokról szóló evangéliumi példabeszédre alapozta. A földi talentumoknál nagyobb mértékben kiemelte a lelki talentumokat, pl. az életet, illetve az ősöktől kapott hitet, amelyet az embernek igyekeznie kell minél jobban fejleszteni. Hangsúlyozta, hogy ezen talentumok közé tartozik a papság szent titka is. A szerpapi szolgálat a papság első szintjeként azon ajándékok közé tartozik, melyeket sem megszerezni, sem megvásárolni nem lehet. Itt Krisztus Evangéliumának továbbadásáról van szó, de nem az ember saját maga javát keresve, hanem a közösségét. Ez magában foglalja az Isten Igéje hirdetésének jogát, ugyanakkor azon szolgálat lelkületéből származik, amelyre a szerpapok ki lettek választva.

A főpapi Szent Liturgia végén az újonnan felszentelt diakónus atya megköszönte az érsek atyának ezen meg nem érdemelt ajándéknak kiszolgáltatását, valamint mindenkinek, akik mind a formáció, mind a tanulmányok alatt kísérték útját.

A TSKE-t értesítette: Gabriela Škumaničová ml.

Fotó: Peter Hric – Byzantinos