Študenti Trebišovského cirkevného gymnázia spoznávali pútnické miesto

Košice, 24. september (TSKE) Študenti 1. a 2. ročníka Cirkevného gymnázia svätého Jána Krstiteľa v Trebišove sa 23. septembra pod vedením duchovného správcu školy, otca Jaroslava Girovského, reholnej sestry Šebastiány Vansačovej  OSBM a pani učiteľky Anny Anderkovej zúčastnili púte na Mariánskom pútnickom mieste v Ľutine (okr. Sabinov). Otec Jaroslav slávil svätú liturgiu pre študentov v miestnom drevenom kostolíku. Kázeň pomohla študentom zamyslieť sa nad ich vlastným vzťahom s Bohom. Po skončení liturgie sa študenti mohli pokochať nádherným výhľadom z vyhliadkovej veže, ktorá je súčasťou chrámu. Ich malá púť bola ukončená prehliadkou miniskanzenu drevených chrámov. Celý deň ešte zakončili modlitbou na ceste domov. Účastnici si z tejto púte odniesli kopec dobrej nálady, nové poznatky o pútnickom mieste v Ľutine, chuť absolvovať podobné aktivity aj v budúcnosti a načerpali duchovné sily do nového školského roka.

TSKE informovali : Jennifer Horňáková, Eliška Kalánová, Mária Adamčíková, Alžbeta Adamčíková

Foto: Oliver Leško