Prezident Ukrajiny si v užhorodskej katedrále uctil pamiatku vladyku Milana Šášika

Košice, 26. september (TSKE) V piatok 25. septembra navštívil gréckokatolícky katedrálny chrám Povýšenia svätého kríža v Užhorode prezident Ukrajiny Volodymyr Oleksandrovyč Zelenskyj.

Prezidenta pred katedrálou privítal vladyka Nil Luščák, apoštolský administrátor eparchie, spolu s mitrofornym protojerejom Ivanom Tydirom, farárom katedrály. Prezident v ich sprievode vošiel do katedrály, kde sa poklonil pamiatke vladyku Milana Šašika CM, ktorý v Užhorode pôsobil ako biskup v rokoch 2003-2020. Na biskupskom tróne v pravej prednej časti chrámu bol vystavený obraz vladyku a pod nim jeho biskupský plášť – mantija.

Prezident do katedrály osobne priniesol a odovzdal vyznamenanie „Za zásluhy“ II. stupňa, ktoré posmrtne, teda „In memoriam“, udelil vladykovi Milanovi Šášikovi 20. júla tohto roka, len niekoľko dní po jeho smrti. Bolo to v ten istý deň, kedy bol za dočasného apoštolského administrátora eparchie menovaný vladyka Nil Luščák OFM. Rád za zásluhy v troch triedach ustanovil prvý ukrajinský prezident Leonid Kučma v roku 1996.

Vyznamenanie bolo udelené „za mnohoročnú plodnú cirkevnú, dobročinnú a milosrdnú činnosť.“ Hoci sa mu ho nedostalo za života, je pekné, že aspoň po smrti sa vladykovi Milanovi za jeho mnohoročné námahy pre dobro veriacich našej sesterskej Mukačevskej eparchie dostalo uznania aj zo strany predstaviteľov krajiny našich susedov. Tej krajiny, ktorej nielen obetoval najkrajšie roky svojho života, ale v ktorej aj očakáva pochovaný na druhý a slávny Kristov príchod.


TSKE informoval Daniel Černý
Foto: Mukačevská gréckokatolícka eparchia