Deň spoločenstva SKALA

Košice, 27. september (TSKE) V poslednú septembrovú sobotu sa stretli členovia spoločenstva SKALA na podujatí s názvom Deň spoločenstva. Vo farskom Chráme Ochrankyne presvätej Bohorodičky vo Veľkom Ruskove medzi nich zavítal najosvietenejší vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Pri spoločnom Molebene k presvätej Bohorodičke sa vladyka Cyril vo svojom príhovore zameral na dobro rodiny. Zdôraznil, že rodinám, ktoré sú dnes v centre pastoračnej starostlivosti, nesmie chýbať duchovný rozmer. A práve o tento rozmer sa všemožne usilujú členovia spoločenstva. Vladyka povzbudil prítomných do ďalšej práce pre dobro rodiny a zveril ich pod ochranu Klokočovskej Panny Márie. Súčasťou podujatia bolo aj celoživotné prijatie záväzkov piatich kňazských manželských párov, ktoré prešli komplexnou formáciou v rámci spoločenstva SKALA. Prijatie záväzkov v prítomnosti svojho biskupa a verejne potvrdené podpismi je vyjadrením ochoty žiť a prehlbovať vlastnú charizmu spoločenstva. Na záver líder spoločenstva otec Peter Horváth vyjadril vďaku vladykovi Cyrilovi a svojím spolubratom na pamiatku prijatia záväzkov odovzdal originálne drevené ikony Svätej rodiny. Súčasťou duchovnej časti stretnutia takmer stovky členov boli aj osobné svedectvá na povzbudenie tých druhých.

Druhá časť podujatia patrila neformálnym osobným stretnutiam a športovým zápoleniam detí. Aj týmto spôsobom sa prítomní utvrdili vo vzájomnej jednote a láske. Aby posilnení odolávali rôznym nástrahám deštrukcie rodín zo strany sekulárnej kultúry.

TSKE informoval Michal Hospodár  

Foto: Martin Mráz