Kňazská vysviacka vo Veľkých Slemenciach

Košice, 28. septembra (TSKE) V nedeľu 27. septembra v gréckokatolíckom chráme Zostúpenia Svätého Ducha vo Veľkých Slemenciach vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Sede plena Košickej eparchie, udelil diakonovi Rolandovi Nosovovi kňazské svätenie.

Vladyka Cyril vo svojej homílii upriamil pozornosť otca Rolanda ako aj všetkých prítomných na svätého apoštola Petra - Skalu, o ktorom Kristus dobre vedel, ktoré sú jeho slabosti a napriek tomu mu zveril svoje stádo. Poukázal aj na vzájomnú blízkosť dvoch svätých tajomstiev, a to tajomstva kňazstva a manželstva. Obidve tajomstvá sú totiž veľmi podobné cesty k spáse, hoci na prvý pohľad sa veľmi odlišujú. Vladykovu homíliu v maďarskom jazyku zhrnul otec József Vaszily, protopresbyter maďarského protopresbyterátu.

Kvôli epidemiologickým obmedzeniam bola slávnosť kňazskej vysviacky spojená s primičnou svätou liturgiou novokňaza. Z tohto dôvodu na konci svätej liturgie otec Roland udelil svoje novokňazské požehnanie najprv vladykovi Cyrilovi a následne svojej manželke, rodine, duchovenstvu a všetkým prítomným. Vyjadril taktiež svoju vďaku predovšetkým Pánovi, ďalej vladykovi Cyrilovi za udelenie tejto nezaslúženej milosti a všetkým, ktorí ho sprevádzali na ceste ku kňazstvu.

Po udelení novokňazských požehnaní otec Zsolt Szabó, miestny farár, spolu s veriacimi farnosti Veľké Slemence a filiálky Ptrukša, ako aj starostovia týchto obcí, zablahoželali otcovi Rolandovi a ubezpečili ho, že naďalej ostáva v ich modlitbách.

TSKE informoval: Dániel Dévald

 Foto: Dávid Kováč - Byzantinos