Papszentelés Nagyszelmencen

Kassa, szeptember 28. (TSKE) Szeptember 27.-én, vasárnap a nagyszelmenci (Nagyszelmenc/Veľké Slemence) Szentlélek eljöveteléről elnevezett görögkatolikus templomban Cyril Vasiľ, SJ érsek atya, a kassai egyházmegye sede plena apostoli kormányzója, áldozópappá szentelte Nosov Roland, diakónust.

Cyril érsek atya szentbeszédében Roland atya figyelmébe ajánlotta Szent Péter apostolt, a kősziklát, akinek Krisztus jól ismerte esendő emberi természetét, ennek ellenére rábízta nyáját. Rámutatott továbbá két szent titoknak, a papság és a házasság szent titkának egymáshoz való közelségére, a kettő ugyanis rendkívüli hasonlósággal vezeti üdvösségre a benne részesültet. Hasonló gondolatok hangzottak el Vaszily József atya, királyhelmeci esperes-parochus szentbeszédében magyar nyelven.

A járványügyi korlátozások miatt a papszentelési ünnepség egyúttal az újonnan szentelt atya első Szent Liturgiája is volt. Ennek okáért a Szent Liturgia végén Roland atya az érsek atyát, feleségét, családtagjait, a papságot, majd minden jelenlévőt újpapi áldásában részesítette, és köszönetét nyilvánította, elsősorban az Úr felé, majd Cyril érsek atyának ezen meg nem érdemelt kegyelem kiszolgáltatásáért, valamint mindenkinek, aki segítette őt a papság felé vezető úton.

Ezek után Szabó Zsolt, nagyszelmenci parochus, a Nagyszelmenci görögkatolikus egyházközség, valamint a Szirénfalvai (Szirénfalva/Ptrukša) leányegyház híveivel együtt, továbbá a két község polgármestere köszöntötte Roland atyát, és biztosították őt arról, hogy imáikban kísérik továbbra is.

A TSKE-t értesítette: Dévald Dániel

 Fotó: Kováč Dávid - Byzantinos