Prežívanie Európskeho dňa jazykov na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove

Košice, 4. október (TSKE) Študenti Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove si 30. septembra pripomenulii Európsky deň jazykov. Celú aktivitu slovom a vtipnou jazykovou videodokrútkou sprevádzali študenti 3. ročníka Matej Vida a Simeon Kohut. Zahraniční lektori pôsobiaci na škole cez prezentácie ponúkli žiakom možnosť vycestovať a bližšie spoznať Kanadu, Taliansko, Nemecko a v anglickom jazyku aj do susedné Maďarsko. To čo sa oplatí vidieť návštevou Ruska priblížila žiakom vyyučujúca ruského jazyka. Pozornosť študentov si prezentujúci overili jazykovým kvízom, ktorý mal u žiakov veľký úspech. Študent tretieho ročníka Dárius Krestian zhotovil k tomuto podujatiu aktuálny plagát.

Cieľom aktivity bolo upozorniť študentov na jazykové možnosti, ktoré im škola ponúka, opodstatnenosť a dôležitosť štúdia cudzích jazykov a priblížiť geografiu, históriu, kultúru, gastronómiu a iné zaujímavosti spomínaných krajín v čase, keď majú obmedzené možnosti cestovať.

TSKE informovala Eva Šimková,

Foto: Laura Francková