Pred 10 rokmi posvätili v Mukačevskej eparchii prvý chrám zasvätený ikone Klokočovskej Bohorodičky

Košice, 4. október (TSKE) V nedeľu 4. októbra slávil vladyka Nil Luščak OFM, apoštolský administrátor Mukačevskej eparchie archijerejskú sv. liturgiu v obci Turá Poľana. V tento deň miestni veriaci slávili už po desiaty krát odpustovú slávnosť svojho chrámu zasväteného ikone Klokočovskej Bohorodičky. Spolu s vladykom Nilom liturgiu slávil miestny duchovný z Turej Bystrej, otec Jurij Kostak, protodiakon Mykola Bagirov a ďalší duchovní. Miestnu kópiu Klokočovskej ikony namaľovala akademická maliarka Oľga Volosjanská z Malého Berezného.

Dedinka Turá Poľana sa nachádza v Perečínskom dekanáte, nie tak ďaleko za hranicami so Slovenskom. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1548, a v tých dobách spadala pod panstvo zámku Nevické. V biskupskej vizitácii z roku 1751 sa spomína drevený chrám  sv. Michala. Kamenný chrám bol v obci postavený v roku 1832. V tejto kedysi väčšinovo gréckokatolíckej dedine (v roku oku 1908 mala obec 840 gréckokatolíkov, 8 rímskokatolíkov a 41 židovských veriacich) bol gréckokatolíkom po likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi po druhej svetovej vojne miestny chrám odobratý a nikdy nebol vrátený späť. Po páde sovietskeho komunistického systému tunajší veriaci navštevovali dvadsať rokov v nedele a sviatky desať kilometrov vzdialený chrám v dedine Svaľavka. Preto sa miestni gréckokatolíci rozhodli postaviť si nový chrám. Keďže väčšina starých chrámov v tomto dekanáte mala patrocínium len sv. Michala, či sv. Mikuláša, vladyka Milan Šášik nabádal veriacich, aby pre novostavby vyberali doteraz v dekanáte nepoužívané patrocínia.

Dňa 2. októbra 2005 vladyka Milan Šášik CM posvätil základný kameň pre stavbu chrámu. V tom čase obec ako filiálku farnosti v Turej Bystrej spravoval gréckokatolícky kňaz zo Slovenska, otec Marko Durlák. Ten vidiac, že tunajší veriaci už pomaly ani nevedia o ikone v Klokočove, ktorá bola najstaršou slziacou ikonou Mukačevskej eparchie, požiadal vladyku Šášika, aby nový chrám mohol mať patrocínium Klokočovskej Bohorodičky, respektíve jej ikony. Pri liturgických sláveniach sa vtedy použili menlivé časti zo sviatku ikony Matky ustavičnej pomoci. Pre odpustové slávnosti bolo dohodnuté, že liturgická pamiatka ikony Klokočovskej Bohorodičky sa bude sláviť vždy v prvú októbrovú nedeľu.

V marci 2010 boli posvätené kríže na kupolu chrámu. Dňa 4. októbra 2010, teda na chrámový sviatok,  vladyka Milan Šášik posvätil novopostavený chrám. Ten dostal patrocínium Ikony Klokočovskej Bohorodičky. V septembri 2014 bol v chráme posvätený ikonostas.

Okrem otca Durláka na Podkarpatí v časoch vladyku Milana Šášika pastoračne pôsobili aj ďalší kňazi zo Slovenska (Dvorový, Dzvoňár, Fedák, Lemeš, Lukáč, Medviď, Petričko, Smetanka, Vavrák a ďalší). Hneď po páde komunizmu ako aj v čase biskupského pôsobenia vladyku Šášika, prichádzali do Mukačevskej eparchie na veľké sviatky podľa juliánskeho kalendára vypomáhať viacerí kňazi zo Slovenska. S Mukačevskou eparchiou nás spájajú stáročné dejiny, ktoré čakajú, že štafetu viery a spolupráce preberie aj dnešná generácia dedičov Užhorodskej únie.

Tešíme sa z tejto slávnosti našich bratov a sestier v susednej Mukačevskej eparchii, z ktorej sme ako spoločenstvo vyšli a sme radi, že hoci pretrhnutí hranicami, nachádzame spoločnú modlitbu pred ikonou Bohorodičky z Klokočova. Obzvlášť teraz, v jubilejnom roku 350. výročia slzenia jej originálnej ikony v zemplínskom Klokočove.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Mukačevská eparchia