O biskupskom erbe vladyku – nominanta Milana Stipića

Košice, 9. október (TSKE) Na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky, 8. septembra, bolo zverejnené rozhodnutie pápeža Františka, ktorým menoval Mons. Milana Stipića, doterajšieho apoštolského administrátora eparchie Križevci v Chorvátsku, za jej sídelného biskupa. Biskupská vysviacka sa uskutoční v sobotu 17. októbra. My vám prinášame vyobrazenie erbu nového biskupa, spolu s jeho výkladom. Autorom erbu je otec Tomislav Hačko, kňaz Záhrebskej arcidiecézy.

V strede erbu je neskorogotický, tzv. iberský štít s typickým polkruhovým zakončením.  V ňom je na modrom poli umiestnený osemramenný strieborný kríž, pričom okolo troch horných ramien kríža sú zlaté šesťcípe hviezdy. Za štítom sú tri insígnie biskupského stavu: koruna (mitra), kríž a biskupská palica. Okolo štítu je na stuhe so strieborným pozadím napísané heslo: „Budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove“ (Ž 118, 17).

Modrá farba štítu symbolizuje bezpečie, dôveru a vytrvalosť, ale je tiež farbou nebeského kráľovstva, ktoré sa pre veriacich otvára Kristovým umučením, smrťou a slávnym zmŕtvychvstaním. Je to tiež farba, ktorá sa rovnako ako osemramenný strieborný kríž nachádza na erbe mesta Križevci, centra eparchie. Chrámy a kaplnky Križevci sú usporiadané tak, aby tvorili okolo mesta kríž a potvrdzovali tak samotný základ mena mesta.

Symbolika osemramenného kríža je rozmanitá. Okrem vyššie spomenutej symboliky je to kríž, ktorý označuje tri kríže na vrchu Kalvárie, ale tiež pripomína podobu Kristovho kríža. Prvé priečne rameno tak označuje nápis nad Kristovou hlavou: „Ježiš Nazaretský, židovský kráľ“ (Jn 18,19), a tretie rameno je „váhami spravodlivosti“ medzi ľudskými hriechmi a cnosťami.

Tri zlaté hviezdy majú tiež viacero významov:

  • Kristovo veľkonočné tajomstvo (umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie), ale sú spojené aj s biskupským heslom, pretože biskup prostredníctvom svojej služby žije a rozpráva o Pánových skutkoch, ktoré vidíme v minulosti, prítomnosti i budúcnosti;
  • sú symbolom Najsvätejšej Trojice;
  • rovnako tak i svätej rodiny: Pána Ježiša Krista, Bohorodičky a svätý Jozefa;
  • tri tradície v Križevackej eparchii (chorvátsku, rusínsku a ukrajinskú) a rovnako tak i tri krajiny, v ktorých biskup vykonáva svoju službu: Chorvátsko, Bosna a Hercegovina a Slovinsko.

Pretože „apoštolská postupnosť biskupskej služby je spôsobom, ako zaručiť verné odovzdanie apoštolského svedectva“ a „prostredníctvom neho sa človek dostane ku Kristovi“ (katechéza pápeža Benedikta XVI. z 10. mája 2006), sú symboly na erbe podobné s erbom bývalého biskupa križevackej eparchie Mons. Nikolu N. Kekića.

Pokiaľ ide o symboliku vonkajších insígnií, biskupská palica (žezlo), koruna (mitra) a kríž naznačujú, že nositeľ erbu je biskup východného, presnejšie byzantského obradu, pretože podľa týchto znakov ho poznať počas božskej liturgie. Na kresťanskom východe má biskupská palica dva hady a na vrchu kríž, čo pripomína udalosť na púšti, kde Mojžiš vyzdvihol medeného hada, na ktorého ak sa chorý pozrel, bol uzdravený (Nm 21, 9). Tento starozákonný obraz pokračuje v Novom zákone, keď Ježiš hlása: „A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život." (Jn 3,14-15). Týmto spôsobom sa biskupská služba vníma ako služba, ktorá prináša duchovné uzdravenie a tým ohlasuje život, ktorý prichádza ako dar z dreva kríža.

Tešíme sa s našimi bratmi a sestrami vo viere v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine a Slovinsku za dar, ktorý sa ich cirkvi dostal v osobe vladyku Milana Stipića!

Na mnoho a šťastných rokov, vladyka!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Križevacká eparchia