Na cirkevnom gymnáziu v Trebišove slávili liturgiu vo viacerých jazykoch

Košice, 10. október (TSKE) Anglickým pozdravom „Glory to Jesus Christ!“ začali 9. októbra jazykovo-zbehlí štvrtáci Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove slávenie svätej liturgie, ktorou sa zapojili do Európskeho dňa cudzích jazykov. Svätá liturgia so vsuvkami vo viacerých jazykoch sa kvôli protipandemickým opatreniam konala iba pre študentov 4. ročníka školy.

Duchovný správca školy otec Jaroslav Girovský začal svätú liturgiu v anglickom jazyku, čítanie pokračovalo v ľubozvučnej taliančine a následne sa žiaci dostali k modlitbe Otčenáš v ruskom jazyku.

Túžbu prijať Krista v Eucharistii žiaci vyjadrili posledným vyučujúcim jazykom na škole, a to nemeckým.

Maturanti si pri slávení tejto neobyčajnej svätej liturgie uvedomili, že nie je dôležité v akom jazyku vyznávajú svoju vieru, ale to, že Nebeský Otec vypočuje každého kto k nemu prichádza s čistým a úprimným srdcom.

Túžbou študentov tiež bolo, aby profesori a žiaci Cirkevného gymnázia sa radi zdokonaľovali v cudzích jazykoch a modlitby svätej liturgie smerovali predovšetkým za štvrtákov a ich úspešné zvládnutie maturitného ročníka.

TSKE informovali Viktória Tamášová a Zuzana Vidová

Foto: archív školy