Gréckokatolíci v Bulharsku si pripomenuli prvé výročie zriadenia eparchie sv. pápeža Jána XXIII.

Košice, 12. október (TSKE) V nedeľu 11. októbra uplynul presne rok od povýšenia gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu v Sofii (Bulharsko) na eparchiu svätého Jána XXIII. Práve na sviatok tohto svätca dvadsiateho storočia (11. október) slávil eparchiálny biskup Christo Proikov ďakovnú liturgiu v katedrále Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Sofii.

Dejiny tejto eparchie sú veľmi zviazané s postavu pápeža Jána XXIII. Ešte ako arcibiskup Angelo Roncalli v Bulharsku pôsobil ako apoštolský nuncius v rokoch 1925-1934. V roku 1926 vznikol aj vďaka nemu gréckokatolícky exarchát, ktorý fungoval až do jeho povýšenia na eparchiu v roku 2019. Nuncius Roncalli si Bulharsko úprimne obľúbil a známou sa stala jeho dobročinnosť nielen voči katolíkom, ale i voči pravoslávnym. Navyše po svojom odchode z Bulharska neskorší pápež odovzdal svoju rezidenciu pre potreby tamojšieho gréckokatolíckeho exarchátu.

V marci 2021 dovŕši vladyka Christo vek 75 rokov, čo je podľa cirkevného práva vek pre kánonickú emeritúru (odchod do dôchodku) Veríme, že aj jeho nástupca bude pokračovať v započatom diele, pre ktoré spravil toľko aj svätý Ján XXIII., ktorého sviatok cirkev v nedeľu slávila. Kiež slová jeho najznámejšej encykliky „Pacem in terris (Pokoj na zemi)“ nájdu aj dnes svoje uplatnenie a kresťania sa stanú svedkami a šíriteľmi tohto pokoja.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Gréckokatolícka eparchia Sofia