Odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca

Košice, 13. október (TSKE) V dňoch 10. a 11. októbra sa v bazilike v Michalovciach konala odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca. Tento rok sa slávnosť konala v komornej atmosfére, keďže sú v platnosti obmedzenia počtu osôb na hromadných podujatiach. Sobotňajší program sa začal modlitbou rozjímavého posvätného ruženca, ktorý viedol redemptorista otec Jozef Paraska, hlavný zodpovedný za arcibratstvo. Program pokračoval modlitbou veľkej večierne a slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Veriaci, ktorí sa nemohli zúčastniť fyzicky odpustovej slávnosti mali možnosť byť účastní online prostredníctvom rádia Lumen a televízie Logos. Posledným bodom sobotňajšieho programu bola modlitba panychídy za zomrelých členov Arcibratstva svätého ruženca.

Nedeľný program sa začal utierňou a vyvrcholil slávením slávnostnej svätej liturgie, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol  vladyka Milan Chautur CssR, košický eparchiálny biskup. V homílii pripomenul, aké je dnes dôležité brať do ruky ruženec nielen preto, aby sme odvrátili hrozivú pandémiu, ale tiež preto, aby sme vrátili kresťanstvo do našich rodín a dokázali premôcť všetky zlé vplyvy, ktoré nivočia dušu človeka.

TSKE Informoval Maroš Dupnák

Foto: Maroš Dupnák