Sviatok Pokrova - Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v Horjanskej rotunde

Košice, 14. október (TSKE) V utorok, 13. októbra, v predvečer sviatku Ochrany Presvätej Bohorodičky, či inak nazývanom Pokrov, sa v starobylej rotunde v mestskej časti Užhorod – Horjany (Ukrajina) slávila modlitba veľkej večierne s litijou, ktorej predsedal vladyka Nil Luščák OFM, apoštolský administrátor Mukačevskej eparchie. Pri tejto modlitbe udelil nižšie svätenia bohoslovcom šiesteho ročníka Užhorodskej duchovnej akadémie, nesúcej meno biskupa – mučeníka Teodora Romžu. Nižšie svätenie – postrihnutie na čitateľa, speváka a svieconosiča prijali deviati seminaristi eparchie.

Horjanská rotunda je mariánskym pútnickým miestom eparchie, duchovne zviazaná s bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. Podľa niektorých autorov  jej základy stoja na hradisku veľkomoravského pôvodu. Isté však je, že rotunda pochádza najneskôr zo začiatku 13. storočia. V 70. rokoch 14. storočia bol interiér vyzdobený freskami, ktoré boli znovu objavené až koncom 19. storočia. Rotunda má jednoduchý valcový tvar, v jej interiéri však nájdeme päť (pôvodne ich bolo šesť) apsíd v hrúbke muriva usporiadaných do šesťuholníka. Ide o zriedkavú koncepciu. Tento typ centrálnej stavby má počiatky v ranobyzantskej architektúre a  neskoršie bol rozvinutý na území Arménska.

Fresky sa zachovali len čiastočne, a to predovšetkým vo svätyni, kde nájdeme vyobrazenia Zvestovania, Narodenia Krista, Poslednej večere a Ukrižovania. Z románskych detailov sa zachovalo štrbinové okno na východnej strane rotundy, zamurovaný portálik na južnej strane a jeden vlys pod strechou.

Na slávnosti bol prítomným aj rektor seminára, archimandrita Petro Pavlo Bereš, vikár pre maďarských veriacich eparchie, otec Ferenc Demko, miestny duchovný otec Bohdan Savuľa, archidiakon Nikolaj Bagirov a ďalší.

Vladykovi Nilovi, svätencom, ako aj všetkých duchovným a veriacim našej sesterskej eparchie Mukačevo prajeme krásny sviatok Ochrany našej nebeskej matky – Márie. Na mnohaja i blahaja lita!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Mukačevská eparchia