Chrámový sviatok byzantských katolíkov vo francúzskom Lyone

Košice, 19. október (TSKE) Katolíkov byzantského obradu, akými sme aj my, možno nájsť naozaj po celom svete. Na mnohých miestach majú tú milosť, že majú aj vlastné farnosti. Mnohé z tých na menej tradičných miestach emigrácie súviseli s exodom Rusov, z ktorých sa po Prvej svetovej vojne a hlavne po občianskej vojne stali katolíci. Z kultúrnych, ale aj iných dôvodov mnohí prijímali katolicizmus v byzantskom obrade, nakoľko si tak zachovali spojivo ku svojej vlasti a prostrediu, v ktorom sa cítili ako doma. Časom, aj vďaka zmiešaným manželstvám a novým katechumenom síce ostala viera a obrad, ale došlo ku zmene liturgického jazyka, kde cirkevnú slovančinu na mnohých miestach nahradili živé jazyky.

Takýto je aj príbeh farnosti sv. Ireneja vo francúzskom meste Lyon. Farnosť je dnes domovom živej komunity katolíkov byzantského obradu, ktorí oslavujú Boha a jeho dobrotu voči nám v byzantsko – slovanskom obrade vo francúzskej reči. Farnosť je zasvätená sv. Irenejovi, ktorý je patrónom mesta Lyon. Sv. Irenej bol žiakom sv. Polykarpa a cez neho vlastne žiakom apoštolov. Práve odovzdávanie pokladu viery od apoštolov je v mnohom základom jeho náuky. Sviatok sv. Ireneja slávime 23. augusta. Farské spoločenstvo v Lyone ho slávilo až túto nedeľu, 18. októbra 2020.

Na liturgiu do chrámu, ktorý pred rokom prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a kde pribudli krásne byzantské fresky prišli aj veriaci z miestnej ukrajinskej gréckokatolíckej farnosti. Ruská katolícka farnosť sv. Ireneja, dnes nazývaná univerzálnejšie byzantskou je najstaršou východnou katolíckou farnosťou v meste.

Jej počiatky siahajú do obdobia po Prvej svetovej vojne, kedy sa tu usadilo mnoho utečencov. V roku 1922 sa v meste na katolícku vieru obrátil budúci kňaz, o. Nikolaj Bratko (1896 - 1958), ktorý následne odišiel študovať do Ríma. Správa o. Alexandra Djebnera z roku 1929 spomína v meste okolo 50 katolíkov byzantského obradu. Prvým duchovným tu v roku 1930 bol o. Lev Žedenov (1883-1959). Prvým dirigentom zboru pán Šalnikov. V predvečer sviatku sv. Mikuláša podľa starého kalendára (18. 12. 1932) bol v Lyone posvätený vlastný ruský katolícky chrám. V duchovnom vedení tohto spoločenstve sa za 90 rokov vystriedali viacerí kňazi, vrátane o. Bratka. Od roku 1955 je spoločenstvo uznané ako samostatná farnosť.

Farnosť slúži všetkým, ktorí s láskou hľadajú v tomto meste stretnutie so živým Bohom v byzantskej tradícii. Okrem Rusov sú v etnickom zložení farnosti aj Italo-Albánci, Rumuni, či Bulhari, ale aj veriaci z Libanonu, či iných krajín. Aj preto je jazykom farnosti francúzština, ktorá zjednocuje všetkých k jednej čaši a k jednému prestolu. Pri farnosti pôsobí aj ikonopisecký ateliér Krista Pantokrátora založený ešte v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Farnosť má aj vlastného diakona. V soboty večer o šiestej je vo farnosti modlitba večierne a utierne. Nedeľami je Božská liturgia o 10. hodine.

V júni 2016 navštívil farnosť aj vtedajší sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, vladyka Cyril Vasiľ SJ. Veríme, že aj naši veriaci, ktorí žijú blízko tohto francúzskeho mesta alebo z nejakých dôvodov budú mať cestu do Lyonu, neobídu túto farnosť, kde sú naši bratia a sestry vo viere i obrade.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Markiian Peretiatko a FB farnosti