Svätý Otec menoval apoštolského administrátora pre slovenskú gréckokatolícku eparchiu v Kanade (aktualizované)

Košice, 20. október (TSKE) Dnes napoludnie bola vo Vatikáne zverejnená správa, ktorá svet informovala o tom, že pápež František prijal rezignáciu Mons. Mariána Andreja Pacáka CSsR z úradu sídelného biskupa eparchie sv. Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Kanade. Súčasne bol pre uprázdnený biskupský stolec vymenovaný apoštolský administrátor, ktorým sa stal vladyka Kurt Burnette, eparchiálny biskup z Passaicu v USA.
Vladyka Kurt Burnette sa narodil 7. novembra 1955. Vyrastal v Texase v protestantskej rodine. V dospelosti konvertoval na katolicizmus a prijal byzantský obrad. Určitý čas pôsobil ako kantor v gréckokatolíckej misii v Salt Lake City v Utahu. Vyštudoval gréckokatolícky seminár v Pittsburghu a 26. apríla 1989 bol vysvätený za kňaza pre vtedajšiu eparchiu Van Nuys (dnešný Phoenix) vladykom Johnom Billockom, pomocným biskupom Pittsburghu.
Po pastorácii vo farnostiach eparchie bol poslaný na postgraduálne štúdia do Ríma, ktoré zakončil doktorátom z východného práva na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. Počas štúdia veľmi pomohol obnoviť gréckokatolícku kaplnku v priestoroch Severoamerického kolégiav Ríme.
Po návrate do Ameriky pôsobil ako člen tribunálu viacerých biskupstiev. V roku 2012 bol menovaný za rektora seminára v Pittsburghu. Dňa 29. októbra 2013 bol menovaný za sídelného biskupa eparchie Passaic, ktorá jurisdikčne pokrýva pastoračné potreby východného pobrežia USA. Na jeho biskupskej vysviacke 4. decembra 2013 bol zo Slovenska ako hosť prítomný aj vladyka Milan Lach SJ. Hlavným svätiteľom vladyku Kurta bola metropolita Pittsburghu, arcibiskup William C. Skurla. Spolusvätiteľmi boli biskupi John M. Kudrick a Gerald N. Dino.
Biskupským heslom vladyku Kurta je citát zo 150. žalmu: „Chváľte ho zvukom poľnice.“ Aj preto má v biskupskom erbe vyobrazenú trúbku. Aj tento citát je povzbudením ku ohlasovaniu evanjelia a živej viery, ktoré v dnešnej dobe potrebuje nielen naša slovenská eparchia v Kanade, ale aj my všetci.


Na mnoho a šťastných rokov, vladyka Kurt!


TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Dávid Kováč / Byzantinos, Eparchia Passaic