Svätý Otec menoval exarchu pre gréckokatolíckych Ukrajincov v Taliansku

Košice, 24. október (TSKE) V sobotu 24. októbra napoludnie bolo vo Vatikáne oznámené, že Svätý Otec František ukončil mandát apoštolského administrátora sede vacante (uprázdneného stolca) exarchátu pre gréckokatolíckych Ukrajincov v Taliansku, ktorý od zriadenia exarchátu v roku 2019 viedol kardinál Angelo De Donatis, vikár Jeho Svätosti pre rímsku diecézu. Súčasne pápež za nového exarchu pre apoštolský exarchát pre Ukrajincov byzantského obradu žijúcich v Taliansku menoval vladyku Dionýza Ľachoviča OSBM, doterajšieho delegáta ad omnia tejto cirkevnej štruktúry.

Apoštolský exarchát zriadil pápež František 11. júla 2019. Bol ustanovený pre Ukrajincov žijúcich v Taliansku.  V súčasnosti ide o 70 000 veriacich, ktorým slúži v 145 farnostiach a filiálkach vyše 60 kňazov. Katedrálou sa stal chrám sv. Sergeja a Bakcha na námestí Madonna dei Monti v centre Ríma.

Novovymenovaný vladyka Dionýz Pavlo Ľachovič OSBM sa narodil v roku 1946 v ukrajinskej rodine v Brazílii. Tam aj vstúpil do rádu sv. Bazila Veľkého. V roku 1970 zložil večné sľuby a roku 1972 bol vysvätený za kňaza. Okrem domácich štúdii, študoval aj v Ríme na Inštitúte sv. Anzelma a Pápežskej Gregorovej univerzite. Pôsobil v baziliánskych školách a seminároch ako v Brazílii, tak po roku 1991 aj na Ukrajine. V rokoch 1996-2004 pôsobil ako protoarchimandrita (generálny predstavený) baziliánskej rehole v Ríme. Koncom roka 1995 bol menovaný za kuriálneho biskupa pre haličsko-kyjevské vyššie arcibiskupstvo. Biskupskú vysviacku prijal v Brazílii v roku 2006 z rúk dnes už nebohého kardinála Ľubomíra Huzara. V roku 2009 sa stal apoštolským vizitátorom pre ukrajinských gréckokatolíkov v Španielsku a Taliansku. Po vzniku exarchátu pre Ukrajincov v Taliansku v roku 2019 bol vzhľadom na chýbajúce talianske občianstvo menovaný dočasne za delegáta s plnou právomocou a pomocníkom formálnej hlavy exarchátu, kardinála De Donatis. Vzhľadom na vek nového exarchu ktorému ku emeritúre chýba prakticky menej ako rok, možno toto menovanie vnímať skôr ako satisfakciu za roky strávené prípravami pre vznik tohto biskupstva. Menovaním vladyku Dionýza získava exarchát vlastného a riadneho biskupa a otvára sa cesta ku možnej západoeurópskej metropolii pre ukrajinských gréckokatolíkov. Termín jeho intronizácie vzhľadom na pandémiu nie je nateraz známy.

Tešíme sa z úspechu gréckokatolíckych Ukrajincov a pevne veríme, že aj naši veriaci roztratení po Európe i svete dosiahnu čoskoro ak už nie vlastného biskupa, tak aspoň vizitátora, ktorý bude pracovať na zintenzívnení pastorácie našich gréckokatolíckych migrantov zo Slovenska.


TSKE informoval Daniel Černý

Foto: news.ugcc.ua