Pápež František menoval nového latinského patriarchu Jeruzalema

Košice, 24. október (TSKE) Svätý Otec František menoval za latinského patriarchu Jeruzalema Mons. Pierbattistu Pizzaballu OFM. Tento 55-ročný františkán pochádzajúci z Talianska spravoval jeruzalemský stolec ako apoštolský administrátor sede vacante od roku 2016, kedy bol menovaný za titulárneho arcibiskupa Verbe. Biskupskú vysviacku prijal od kardinála Leonarda Sandriho, prefekta Kongregácie pre Východné cirkvi.

Mons. Pizzaballa bol v rokoch 2004-2016 kustódom Svätej zeme. V tejto oblasti pôsobí už od svojej kňazskej vysviacky v roku 1990. Je tiež členom Kongregácie pre východné cirkvi.

Jeruzalemský patriarcha pre katolíkov latinského obradu je jediný z rímskokatolíckych biskupov, ktorý má právo používať titul „Jeho Blaženosť.“ Okrem toho je aj členom Rady katolíckych patriarchov Blízkeho Východu a predsedom Konferencie rímskokatolíckych biskupov arabských krajín.

Zdroj: www.vaticannews.va

Foto: internet