Slávnosť Krista Kráľa na mieste atentátu na bl. vladyku Teodora Romžu

Košice, 26. október (TSKE) Ani sychravé počasie neodradilo našich bratov a sestry vo viere, ktorí prišli na nedeľu Krista Kráľa (na Podkarpatí sa slávi v poslednú októbrovú nedeľu) 25. októbra na historické miesto atentátu na vladyku Teodora Romžu (1911-1947). Blažený vladyka Teodor slávil v roku 1947 na sviatok Krista Kráľa liturgiu v obci Lavky. Cestou späť sa stal so svojimi spoločníkmi pri obci Ivanovci obeťou atentátu sovietskej tajnej polície. Hoci sa po atentáte jeho stav zlepšoval, vladyka bol sovietskymi agentmi otrávený v mukačevskej nemocnici, kde odovzdal svoju dušu Spasiteľovi okolo polnoci, 31. októbra 1947.

Slávnostnú liturgiu na mieste atentátu slávil vladyka Nil Jurij Luščák OFM, apoštolský administrátor eparchie. Pri pamätníku na mieste tragédie sa už niekoľko rokov stavia nový gréckokatolícky chrám. Liturgia však bola na priestranstve pri chráme. Diakonoval archidiakon Mykola Bagirov. Na liturgii bol aj riaditeľ charity z Užhorodu, o. Myroslav Rusyn, o. Vasyl Pidhirsky z Mukačeva, a ďalší.

Na záver liturgie sa vladyka Nil poďakoval všetkým prítomným za účasť i napriek sychravému počasiu, bohoslovcom za krásny spev a poprosil o modlitby. Poďakoval aj za dostavanie chrámu, i za to, aby o pár rokov na toto miesto mohli prísť otcovia studiti, ktorí prejavili záujem pastoračne tu pôsobiť. Navyše už teraz vo svojom kláštore majú aj niekoľko mladých mužov aj z Podkarpatia z Mukačevskej eparchie, a ako sa vyjadril vladyka Nil, nádejajú sa, že o pár rokov by tu mohli pôsobiť. Ako vieme, medzi studitmi sú aj traja mnísi zo Slovenska. Bude isto zaujímavé, či by mníšsku komunitu na tomto mieste vzhľadom na spoločné historické i liturgické dedičstvo tvorili i oni.

Relikvie blaženého Teodora boli slávnostne navrátené do Užhorodu na konci júna 2003. Z Budapešti sprievod s relikviami prešiel cez Máriapócs a slovenské Sobrance do Užhorodu, kde sú dnes vystavené v ľavej časti katedrálneho chrámu Povýšenia svätého a životodarného kríža.

Sviatok blaženého Teodora si pripomenieme aj my, a to už túto sobotu, 31. októbra.

Blažený biskup a mučeník Teodor, pros Boha za nás!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Mukačevská eparchia