Biblická olympiáda v Mukačevskej eparchii

Košice, 27. október (TSKE) Ako sa každý športovec pripravuje na olympiádu, tak sa aj mládež Mukačevskej eparchie pripravila na tohtoročnú biblickú olympiádu. Tá prebehla vzhľadom na pandémiu 24. októbra, na dvoch miestach eparchie, a to v Užhorode a Chuste, aby sa jej mohlo zúčastniť čo najviac mládeže. Témou tohtoročnej olympiády boli prvá a druhá Kniha kráľov. Osobitná pozornosť bola daná postavám prorokov Eliáša a Elizea, ako aj postave kráľa Šalamúna. 

Účastníci boli rozdelení na mladších (8-12 rokov) a starších (12-17 rokov). V Užhorode bolo dohromady 11 družstiev a 165 ľudí, v Chuste 22 družstiev a dohromady okolo 215 mladých. V prvom zo spomenutých miest súťaž organizoval otec Pavlo Fitsay, v tom druhom zas otec Vasyl Kuzma, obaja absolventi rímskych štúdii. Mladí sa témami nadchli a naštudovali si celú problematiku. Súťažiacich čakalo sedem súťažných kôl, v ktorých museli zápasiť s textom, prehádzanými slovami, odpoveďou, otázkami na rýchlu odpoveď ÁNO – NIE, krížovkou i doplnením vynechaných slov.

Zámerom organizátorov bolo vybrať témy a postavy, ktoré oslovujú, aby si tak mládež osvojila pri ich spoznávaní Sväté Písmo a mohla sa v ňom stretnúť s Otcovou dobrotou. Pre mladých to bola príležitosť dotknúť sa Božieho Slova a spoznať, že problémy, krízy, ale aj viera osôb spred niekoľkých tisícročí má čo povedať i dnes. Ako vtedy, tak i dnes Pán koná a prihovára sa nám, a nám ostáva byť otvorenými pre jeho slovo.

Informácie o olympiáde nám sprostredkoval o. Pavlo Fitsay, užhorodský dekan a koordinátor komisie pre mládež. Otec Fitsay, zodpovedný za olympiádu v Užhorode je navyše veľkým priateľom Slovákov, a vzhľadom na to, že jeho farnosť v Dravci zahŕňa aj známy užhorodský bazár, označuje sa niekedy aj za ich „užhorodského farára“.

Tešíme sa z týchto aktivít našich bratov a sestier vo viere v Mukačevskej eparchii a pevne veríme, že po pandémii bude možné zorganizovať pre našu mládež i spoločné podujatia, aby sa Boh oslávil aj takýmto spôsobom.

Video z akcie je dostupné na TU

TSKE informoval Daniel Černý

 Foto: Mukačevská eparchia