Nová predstavená a zlaté výročia rehoľných sľubov sestier baziliánok v Chorvátsku

Košice 28. október (TSKE) V sobotu 24. októbra, počas pobytu generálnej predstavenej sestier Rádu svätého Bazila Veľkého, ctihodnej matky Marcely Runcan v Chorvátsku, bolo oznámené, že po vypočutí názoru sestier menovala za predstavenú viceprovincie sv. Bazila a sv. Makríny v Chorvátsku sestru Anastáziu Pitku OSBM, členku provincie sv. archanjela Michala sestier Rádu sv. Bazila Veľkého v Chorvátsku. Sestra Anastázia je poverená vedením viceprovincie na obdobie jedného roka, a to ako delegátka generálneho vedenia rádu z Ríma.

Do novej viceprovinciálnej rady patria aj sestry Serafína Šapina OSBM, ako zástupkyňa predstavenej a sr. Magdaléna Dorić OSBM, ktorá bude pôsobiť ako ekonómka viceprovincie. 

Sestry baziliánky pôsobia v Chorvátsku od roku 1915, kedy prišli na pozvanie vladyku Dionýza Nyaradiho z Ukrajiny do Križevci. V roku 1920 bol v Šide, mieste aj s vysokou slovenskou emigráciou, založený nový kláštor pre ukrajinské a rusínske sestry, zatiaľ čo chorvátske sestry ostali v Križevci. Od roku 1951 majú všetky baziliánske sestry na svete centrálnu správu v Ríme na Aventíne. Rád sestier sv. Bazila Veľkého je medzinárodným rádom pápežského práva.

Dnes v Chorvátsku žije a pôsobí okolo 40 sestier, ktoré sú rozdelené do dvoch štruktúr: Viceprovincia sv. Bazila a sv. Makríny so sídlom v Križevci, ktorej sestry okrem Križevci pôsobia v Sočicama a Záhrebe a provincia sv. archanjela Michala so sídlom v Osijeku, ktorej sestry pôsobia okrem Osijeku aj v Záhrebe, Slavonskom Brode, Vukovare, Prnjavore v Bosne a Hercegovine a v Kyjeve na Ukrajine. Kláštor v Osijeku slúži aj ako farský chrám pre gréckokatolícku farnosť v Osijeku.

V tomto roku si päť sestier provincie sv. archanjela Michala pripomenulo aj zlaté jubileum ich rehoľného života – 50. rokov od svojich sľubov. Sú to sestry Terézia Sapun OSBM, Anastázia Pitka OSBM, Tatiana Fina OSBM, Viera Korpak OSBM, Zinovija Sapun OSBM. Práve tieto sestry zložili v septembri 1970 svoje doživotné mníšske sľuby v chráme sv. Petra a Pavla v Novom Sade, v dnešnom Srbsku. Okrem pápežského požehnania sestry pri príležitosti ich jubilea potešila osobnou návštevou aj generálna predstavená, ctihodná matka Marcela Runcan OSBM. Okrem nich 50 rokov večných sľubov oslávila i sestra Febronija Repljenović z viceprovincie sv. Bazila a sv. Makríny. Vo svojom blahoželaní sa matka Marcela čo najsrdečnejšie poďakovala sestrám za ich dlhoročnú obetavú službu, a to ako v Chorvátsku, tak i Bosne a Hercegovine, Srbsku, Ukrajine, či na generálnom dome v Ríme.

Ich život predstavuje krásne svedectvo o pôsobení Boha v miestnej cirkvi našich bratov a sestier na juh od nás. Novej viceprovinciálnej sestre Anastázii, ako aj jubilujúcim sestrám Terézii, Tatiane, Viere, Zinoviji i Febroniji prajeme ešte mnoho rokov v radostnej službe Bohu, blížnym i spoločenstvu. Na mnohaja i blahaja lita!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Eparchia Križevci