Oslavy blaženého biskupa-mučeníka Teodora Romžu v Užhorode boli spojené s vyhlásením partikulárneho práva

Košice 1. november (TSKE) V sobotu 31. októbra slávil vladyka Nil Luščák OFM archijerejskú liturgiu v užhorodskej katedrále, ktorou si spolu s duchovenstvom a veriacimi spoločne pripomenuli sviatok bl. Teodora Romžu, biskupa a mučeníka Mukačevskej eparchie. Na liturgii spolu s vladykom Nilom bol biskupský vikár pre laikov Sergij Slobodjaňjuk, katedrálny farár Ivan Tydir, užhorodský dekan Pavlo Fitsay, riaditeľ Caritas Užhorod Myroslav Rusyn a ďalší. Diakonoval protodiakon Mykola Bagirov.

Vladyka a mučeník Teodor Romža (1911-1947) bol blahorečený v roku 2001. Od slávnostného prenesenia a návratu jeho ostatkov do užhorodskej katedrály v roku 2003 sa ostatky stali miestom častých modlitieb veriacich. Tam, kde pôvodne odpočívali ostatky blaženého Teodora – teda v krypte katedrály – je dnes i miesto posledného odpočinku nášho veľkého krajana – nedávno zosnulého vladyku Milana Šašika CM.

Vo svojej kázni vladyka Nil pripomenul okrem blaženého Teodora aj osobu svojho svätiteľa do kňazskej služby, vladyku Ivana Semediho, ktorého na kňaza vysvätil blažený Teodor. Práve aj cez neho poznávali kňazi a bohoslovci príklad blaženého Teodora, vďaka ktorému mnohí statočne odolali cez komunizmus úplatkom i zastrašovaniam. Veď samotný vladyka Teodor šiel príkladom, keď i napriek varovaniam svojich poradcov išiel v onen osudný októbrový deň roku 1947 na posviacku chrámu do obce Lavky. Takto si vladyka Nil spomenul na všetkých mučeníkov eparchie v 20. storočí, lebo ako pripomenul, pri eparchiálnej púti do Ríma roku 2019 to bol práve samotný pápež František, ktorý Mukačevskú eparchiu nazval cirkvou mučeníkov.

Po liturgii sa liturgický sprievod vybral ku spoločnému pamätníku všetkých prenasledovaných v časoch komunistického útlaku pod biskupskou rezidenciou, kde sa slávnosť zakončila modlitbou panychídy.

Práve v tento deň bolo rozhodnutím vladyku Nila prehlásené aj vlastné partikulárne právo – teda kánonické právo miestnej cirkvi sui iuris.

Je pekné vidieť, že na sviatok blaženého Teodora, ako aj spomienky ostatných prenasledovaných v dobách nie tak dávnych, prichádzajú v Užhorode všetky vekové kategórie veriacich. Tým ostáva nielen pripomienka týchto hrdinov viery, ale veríme, že sa tak aj ďalším generáciám odovzdáva sila potrebná na takéto svedectvo viery. Lebo jedného dňa k nemu budeme možno povolaní aj my.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Mukačevská eparchia