Vyšla nová modlitebná kniha pre byzantských katolíkov v nemčine

Košice 23. december (TSKE) Niekoľko dní pred tohtoročnými vianočnými sviatkami informovala nemecká stránka Vatikánskeho rozhlasu, že Collegium Orientale v bavorskom Eichstätte, vydalo novú modlitebné knihu pre veriacich byzantského obradu po nemecky. Kniha s názvom „Gepriesen bist du, Herr!“ (v preklade: „Pochválený si, Pane!“), má 1248 strán a je výsledkom spolupráce súčasného rektora otca Oleksandra Petrynka a archimanditu Andreasa – Abraháma Thiermeyera, zakladajúceho rektora kolégia, ktorého za archimandritu ustanovil nedávno zosnulý vladyka Milan Šašik CM.

Kniha obsahuje predovšetkým liturgické texty pre slávenie božskej liturgie, ale aj texty svätých tajomstiev (sviatostí). Základom pre preklad boli cirkevnoslovanské a grécke liturgické texty. Na prekladoch pracovalo okrem spomínaných autorov aj veľké množstvo členov Collegia Orientale, ako aj odborníkov z diecézy Eichstätt. Texty schválil vladyka Svjatoslav Ševčuk, hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, čím boli uznané za oficiálny liturgický text pre ukrajinských gréckokatolíkov v nemeckom jazyku.

Collegium Orientale bolo založené v roku 1998 ako ekumenické formačné miesto pre všetky východné katolícke i pravoslávne cirkvi, ktoré študentom poskytuje formáciu po nemecky. Prináleží pod rímskokatolícku diecézu Eichstätt a od samého začiatku v ňom študovali aj študenti zo Slovenska.

Na území nemecky hovoriacich krajín pôsobia aj slovenské gréckokatolícke misie. Slovenská gréckokatolícka cirkev sv. Cyrila a Metoda v Mníchove je spravovaná otcom Jurajom Bujňákom. Okrem Mníchova sa bohoslužby slávia aj v Altöttingu, Regensburgu a Augsburgu. Navyše slovenskí študenti sú aj v samotnom Eichstätte (otec Homoľa, otec Házy). Okrem toho slávia slovenskí gréckokatolíci obrady aj vo Viedni a v Medzinárodnom teologickom inštitúte v Trumau v Rakúsku.

Tešíme sa aj my z tohto predvianočného darčeka pre nemecky hovoriacich gréckokatolíkov.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Collegium Orientale