Návšteva vladyku Cyrila v Trebišove

Košice 28. december (TSKE) V Trebišove sa každoročne veriaci 26. decembra na sviatok Zhromaždenia k presvätej Bohorodičke stretávali  so svojím biskupom. Táto tradícia nebola porušená ani tento rok a gréckokatolícku farnosť Zosnutia presvätej Bohorodičky navštívil otec arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Vladyka Cyril vo svojej homílii veriacim pripomenul, aby čakajúc na príchod Krista ho nakoniec neprehliadli, lebo nezodpovedá vždy predstavám, ktoré o ňom človek má. Každý kresťan má túžiť po tom, aby prázdne miesta v jeho živote vyplnil Boh a aby preskočila iskra medzi človekom a Bohom. Poukázal na jasličky, ktoré sú predobrazom stretnutia so samotným Kristom. Múdrosť kráľov, pokora pastierov a láska Panny Márie sú hodnoty, ktorými má byť naplnené srdce každého kresťana. Po svätej liturgii vladyku a všetkých prítomných potešili deti a mladí farnosti koledami a vinšami ''Dobrej noviny '' pod vedením sestry Pavly OSBM. Otec arcibiskup sa v závere poďakoval veriacim a deťom, že ich srdcia sú ochotné pomáhať tým, ktorí majú to málo z mála.

TSKE informovala Alžbeta Semanová

Foto: Bibiána Semanová