Košický samosprávny kraj poskytol dotáciu na rekonštrukciu Pútnického centra v Klokočove

Košice 5. január (TSKE) V roku 2020 si Košická eparchia pripomínala 350. výročie zázračného slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Jednou z aktivít Jubilejného roka bola aj prvá etapa rekonštrukcie cirkevnej školy v Klokočove a jej prestavba na Pútnické centrum. Po jej prebudovaní a rozšírení tam vznikne Pútnický dom. V ňom všetci putujúci na najznámejšej pútnické miesto Košickej eparchie nájdu primerané zázemie. 

Pri tejto príležitosti vznikla aj nezisková organizácia s názvom Pútnické centrum Klokočov. Tá v uplynulom roku požiadala Košický samosprávny kraja o poskytnutie finančnej dotácie na projekt z názvom „Prestavba a dostavba Pútnického centra – realizácia novej strechy a krytiny“. Tento projekt bol zrealizovaný aj vďaka finančnej podpore 10 000 eur od Košického samosprávneho kraja, za čo mu patri naša vďaka.

TSKE

Foto: TSKE