Púť k jasličkám v Santa Maria Maggiore

Košice 7. január (TSKE) V predvečer sviatku Narodenia Pána podľa juliánskeho kalendára, teda 6. januára sa uskutočnila púť ukrajinskej gréckokatolíckej farnosti sv. Sergeja a Bakcha, ako aj ikony Žirovickej Bohorodičky v Ríme k relikvii jasličiek, uložených v bazilike Santa Maria Maggiore.

V poobedňajších hodinách začala modlitba veľkého povečeria s litijou, ktorému predsedal exarcha, vladyka Dionýz Ľachovič OSBM. Na modlitbe bol prítomný aj vladyka Irynej Bilyk OSBM, kanonik baziliky, ako aj o. Tarasa Ostafija, farár katedrálnej farnosti. Na púti bol aj pán Sergiy Kuľčickiy, dočasne poverený vedením ambasády Ukrajiny pri Svätej stolici. 

Pri konci bohoslužby sa veriacim prihovoril s kázňou aj vladyka Dionýz. Ako povedal: „Kristus sa narodil raz a navždy. Jeho narodenie, smrť a vzkriesenie sa v dejinách už nezopakuje. No jeho narodenie, smrť i vzkriesenie pokračuje v nás, v našich dušiach. Prišiel na svet kvôli nám a preto jaskyňa nášho srdca je povolaná k tomu, aby bola vždy otvorenou na prijatie Krista, aby tak pokračovalo jeho rodenie sa v našom srdci.“ Vladyka vyzval veriacich, aby v „jasličkách svojho srdca“ vyniesli z baziliky do sveta dobrú zvesť o narodení Spasiteľa. „Spravme miesto, aby sa Ježiš narodil i v našom srdci.“

Po skončení bohoslužby dostali všetci prítomní z požehnaných prosfor a spevom kolied sa zakončila táto vianočná púť. 

Až sa niekedy zastavíte v Ríme, neobíďte túto významnú baziliku a  okrem modlitby vďaky za našu liturgiu, ktorej bohoslužobné knihy tu pápež Hadrián II. na Vianoce roku 867 položil na prestol, či spomienke na vysviacku vladyku Cyrila Vasiľa SJ, ktorý svoje biskupské svätenie prijal v roku 2009 práve v tejto bazilike, určite nevynechajte modlitbu i pri relikvii týchto jasličiek.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Parocchia ucraina a Roma – Chiesa Cattedrale