Nová webová stránka projektu Časoslov gréckokatolíka

Košice 17. január (TSKE)17. januára, v Nedeľu o Zachejovi, spustila Rada pre mládež Košickej eparchie novú webovú stránku projektu Časoslov gréckokatolíka. Webové rozhranie spolu s mobilnou aplikáciou pre operačné systémy iOS a Android ponúka v elektronickej podobe modlitby kontinuálneho posväcovania času byzantsko-slovanského obradu nazývané Časoslov. 

Hlavná stránka webu ponúka návštevníkom liturgický súhrn aktuálneho dňa. Ten zahŕňa meno svätca, alebo sviatku spolu s ikonou odkazujúcou na synaxár (životopis svätého), informácie o farbe rúcha a menlivých častiach liturgie, či aktuálne liturgické čítania. Zároveň na hlavnej stránke sú zobrazené názvy jednotlivých modlitieb Časoslova. Kliknutím na niektorú z nich je návštevník presmerovaný na novú stránku zobrazujúcu danú modlitbu s aktuálnymi menlivými časťami. Všetky stránky modlitieb ponúkajú zároveň možnosť vytlačiť celý text modlitby v preddefinovanom naformátovaní. 

V hornom menu stránky možno navštíviť sekciu Knižnica. V nej sa nachádzajú texty liturgií, molebenov, akatistov a Žaltár, resp. žalmy rozdelené podľa katiziem. Ďalšia sekcia menu Na stiahnutie umožňuje stiahnuť si modlitby Časoslova na celý mesiac vo formáte ePub. Zároveň tu nájdete možnosť Pridať si diár (rozpis svätých so základnými informáciami) do svojho elektronického kalendára. Sekcia Podpora umožňuje finančne podporiť projekt Časoslov pravidelným, alebo jednorazovým darom cez portál darujme.sk a sekcia O projekte zasa odrýva bližšie informácie o tomto diele. 

Tešiť sa môžu aj používatelia mobilnej aplikácie Časoslov gréckokatolíka. 24. januára, v Nedeľu o mýtnikovi a farizejovi, bude  zverejnená nová aktualizácia aplikácie. Popri technickom vylepšení zabezpečujúcom svižnejší chod a vizuálnych úpravách, ponúkne aktualizácia užívateľom možnosť tmavého režimu pri jednotlivých modlitbách a do sekcie Knižnica budú pridané ďalšie akatisty a molebeny. Do menu aplikácie pribudne časť Podporte nás.

Ďalšou novinkou, ktorá čoskoro pribudne vo všetkých elektronických platformách projektu Časoslov, je ponuka modlitieb v cirkevnoslovanskom jazyku písaných latinkou. 

„Teším sa, že aj touto cestou sa budeme môcť zjednocovať jednak v spoločnej modlitbe, ale aj v odkrývaní stále hlbšieho bohatstva našej východnej liturgie prostredníctvom lepšieho poznania tých liturgických textov, spevov a hymien, ktoré už počas stáročí a tisícročí sú ozdobou našej Cirkvi a sú duchovným pokrmom pre celé generácie,“ povedal na margo spustenia novej webovej stránky vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor „Sede plena“ Košickej eparchie. Jeho požehnanie je zároveň garanciou i základom fungovania celého projektu Časoslov gréckokatolíka.

Projekt Časoslov zastrešuje Rada pre mládež Košickej eparchie a na jeho chode sa podieľa tím dobrovoľníkov zložený z kňazov a bohoslovcov Košickej eparchie a Prešovskej archieparchie. Technicky projekt Časoslov zabezpečuje čtec Dávid Kováč. 

Novú webovú stránku nájdete na adrese www.casoslov.sk . Veríme, že vám prinesie veľa požehnania a budeme vďační za každú formu podpory. 

TSKE informoval  Milan Kmec