V Užhorode pribudne ulica vladyku Šašika

Košice 4. február (TSKE) Rozhodnutím príslušnej komisie Užhorodskej mestskej rady bolo 4. februára 2021 jednohlasne schválené, že ulica vedúca od gréckokatolíckej katedrály Povýšenia sv. kríža v Užhorode po obchodné centrum Edelweis (ТЦ «Едельвейс») bude pomenovaná na česť biskupa Milana Šašika CM (1952-2020). Jedná sa o časť súčasnej Kapitulskej ulice (Капітульнa), hoci táto časť ulice nemá reálny súvis s kapitulou, nakoľko domy kanonikov v tejto časti nestáli.

Z historického hľadiska bola kedysi táto časť mestskej komunikácie samostatnou ulicou, ktorá napríklad v medzivojnovom období, kedy Užhorod patril do Československej republiky niesla meno gréckokatolíckeho biskupa Júliusa Fircáka (1836-1912, mukačevský biskup 1891-1912).

Sme radi, že odkaz vladyku Milana a dobrého diela, ktoré vykonal, ostáva prítomným v Užhorode aj naďalej! Večná mu pamiatka!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Mukačevská eparchia