Februárová fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach

Košice 8. február (TSKE) Dňa 6. februára 2021 sa uskutočnila februárová fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach. Kvôli pandemickým obmedzeniam bol počet účastníkov limitovaný. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Cyrila Vasiľ  SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Na slávení boli prítomní aj  protosynkel Košickej eparchie archimandrita Jaroslav Lajčiak, protoihumen otec Metod M. Lukačik, ihumen kláštora otec Jaroslav Štelbaský, protodiakon otec Rastislav Varga a vzácny hosť z Ukrajiny, ihumen studitského kláštora v ukrajinskom Unive otec Jonáš Maxim a jeho sekretár brat Pimen. Samotnému sláveniu predchádzala modlitba tretej hodinky, ktorú viedol otec Metod, prednášku venovanú zasväteným osobám mal otec Jonáš. V prednáške pripomenul všetkým zasväteným ich povolanie žiť život s Bohom a predstavil skúsenosť svätého Teodora Studitu. Takisto počas archijerejskej svätej liturgie predniesol kázeň už spomenutý vzácny hosť. V nej hovoril o potrebe ticha, ktorú nám ukazuje aj táto doba prázdnych chrámov a rôznych obmedzení. V závere liturgie bola modlitba molebenu k Presvätej Bohorodičke a vladyka Cyril pozdravil všetkých zasvätených a poďakoval prednášajúcemu i kazateľovi za jeho príspevok.

Táto februárová fatimská sobota bola zameraná v rámci svetového dňa zasvätených osôb na rehoľníkov a rehoľné sestry. Je to už 25 rokov ako sa na sviatok Stretnutia Pána stretávajú eparchiálni biskupi so zasvätenými osobami zo svojich eparchií.

TSKE informoval o. Metod Marcel Lukačik CSsR

Foto: Maroš Dupnák