Do Veľkého pôstu vstúpia gréckokatolíci v modlitbe so svojimi biskupmi

Košice 11. februára (TSKE) Veľký pôst je pre katolíkov byzantského obradu výnimočný najmä svojimi aliturgickými dňami, keď sa od pondelka do piatku riadna Eucharistická svätá liturgia neslávi. To však vôbec neznamená, že chrámy sú zatvorené. Práve naopak, počas Veľkého pôstu je modlitebný a liturgický život veriacich omnoho intenzívnejší. Na samom začiatku Veľkého pôstu sa máme možnosť modliť Veľký kajúci Kánon sv. Andreja Krétskeho. Tento kánon rozdelený na štyri časti sa číta na Veľkom povečerí v prvých štyroch dňoch Veľkého pôstu, (celý kánon sa modlí v stredu večer piateho týždňa Svätej štyridsiatnice). Jeho cieľom je práve to, aby bol pred nami odhalený náš hriech a aby nás viedol k pokániu. Preto Vás srdečne pozývame modliť sa ho spoločne od 15.2. do 18.2. o 20:00 prostredníctvom TV ZEMPLÍN, TV LOGOS ako aj sociálnych sietí z jednotlivých miest gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku.

Pondelok: Katedrála svätého Jána Krstiteľa v Prešove

Utorok: Katedrála Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach

Streda: Katedrála Povýšenia svätého kríža v Bratislave

Štvrtok: Gréckokatolícky seminár P.P Gojdiča v PrešoveTSKE

Foto: Byzantinos