Veľkopôstnik – katechetická pomôcka pre deti na obdobie Veľkého pôstu

Košice 16. februára (TSKE) V pondelok 15. februára začalo obdobie Veľkého pôstu. V tomto čase sa kresťania pripravujú na slávenie najväčších sviatkov cirkevného roku, na sviatky Paschy – Veľkú noc. Celé veľkopôstne obdobie je zamerané na pokánie a zmenu našich postojov. K prežívaniu Veľkého pôstu sú pozvaní nielen dospelí, ale aj deti. Gréckokatolícka farnosť Porostov preto bude počas tohto obdobia pripravovať každý týždeň tzv. „Veľkopôstnik“ – pôstne aktivity pre deti.

Prvú časť týchto katechetických materiálov, ako aj všetky nasledujúce, je možné nájsť na stránke farnosti Porostov: TU


TSKE