Nový biskup pre ukrajinských gréckokatolíkov v Nemecku a Škandinávii

Košice 18. februára (TSKE) V dnešný deň, 18. februára, na sviatok sv. Leva Veľkého, rímskeho pápeža, prijal pápež František z dôvodu dosiahnutia kánonického veku zrieknutie sa vladyku Petra Kryka z úradu apoštolského exarchu pre gréckokatolíckych ukrajinských veriacich v Nemecku a krajinách Škandinávie a za nového exarchu menoval kyr Bohdana Dzuriakha CSsR, doterajšieho kuriálneho biskupa archieparchie Kyjev. 

Vladyka Bohdan sa narodil v roku 1967 v obci Hirske v Ľvovskej oblasti na Ukrajine. Za kňaza bol vysvätený v roku 1991. Večné sľuby v kongregácii redemptoristov zložil roku 1995. Vo vyšších štúdiách pokračoval v Štrasburgu, Innsbrucku a Varšave. Na biskupa bol vysvätený pred 15 rokmi, vo februári 2006. Dlhé roky pôsobil ako sekretár synody biskupov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Okrem ukrajinčiny ovláda aj jazyk ruský, poľský, francúzsky, taliansky a nemecky. 

Apoštolský exarchát pre gréckokatolíckych Ukrajincov v Nemecku a Škandinávii bol zriadený 17. apríla 1959 a reflektoval tak pastoračnú starostlivosť o Ukrajincov, z ktorých mnohí našli po Druhej svetovej vojne útočisko práve v Nemecku a škandinávskych krajinách. Prvým exarchom bol kyr Platon Kornyljak (1920-2000), a to až do odchodu na dôchodok v roku 1996. Koncom roka 2000 bol za exarchu menovaný vladyka Petro Kryk, ktorý exarchát spravoval 20 rokov. Hlavným chrámom eparchie je katedrála Ochrany (Pokrovu) Presvätej Bohorodičky v meste Mníchov. Na jeho území sa nachádza aj Collegium Orientale v meste Eichstätt, s ktorým v mnohých oblastiach spolupracuje. V Mníchove navyše mimo exarchátu funguje aj ruská katolícka farnosť a Mníchov je aj sídlom slovenskej gréckokatolíckej misie, ktorú spravuje otec Juraj Bujňák. Hoci Rusi ani Slováci do tohto exarchátu nepatria, nádejame sa, že si ako východní katolíci budú pomáhať a že nový vladyka bude aj naďalej spolupracovať a podporovať rozvíjajúcu sa slovenskú gréckokatolícku misiu v Nemecku. 

Internetová adresa exarchátu je: http://www.ukrainische-kirche.de/

Vladykovi Bohdanovi, ako aj gréckokatolíkom Nemecka a Škandinávie prajeme Božie požehnanie na mnohaja i blahaja lita! 

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: ugcc.org.ua