Fotosúťaž na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove

Košice 22. február (TSKE) V priebehu januára a februára prebiehala na Cirkevnom gymnáziu svätého Jána Krstiteľa v Trebišove fotosúťaž, ktorú pripravili pre študentov učitelia počas dištančnej výučby. Téma súťaže znela "Môj priateľ monitor". Cieľom bolo povzbudiť študentov školy ku tvorbe zaujímavých, kreatívnych fotografií, keďže väčšinu času v tomto období trávia za monitorom alebo displejom. O výherných fotografiách rozhodli študenti školy svojím hlasovaním na instagrame školy. Prvé miesto získala Rebeka Fedorová z I. A, ako druhý sa umiestnil Tóbiás Bajus z II. A, a víťaznú trojicu uzatvorila Monika Kľučárová z IV. A

TSKE informovala Mgr. Eva Šimková, riaditeľka školy

Foto: Cirkevné gymnázium svätého Jána Krstiteľa