Gréckokatolícke liturgie v Záhrebe v nedeľu večer s vladykom Milanom Stipićom

Košice 22. marec (TSKE) V nedeľu 14. marca slúžil križevacký vladyka Milan Stipić svätú liturgiu v gréckokatolíckej konkatedrále sv. Cyrila a Metoda v záhrebskom Hornom Meste (Gornjem Gradu). Pred svätou liturgiou podpísal evanjelium, ktoré viditeľným spôsobom symbolizuje cirkevnú autoritu na určitom mieste.

V príhovore k veriacim vladyka Milan poukázal na to, že slávenie večernej archijerejskej liturgie v záhrebskej konkatedrále poskytuje príležitosť na eucharistické prijímanie všetkým, ktorí sa z oprávnených dôvodov nemohli zúčastniť rannej nedeľnej liturgie. Na konci liturgie vladyku pozdravil miestny farár otec Daniel Vranešić, ktorý požiadal ho, aby sa s veriacimi v Záhrebe modlil liturgiu každý týždeň.

Pôvodná prax gréckokatolíkov až do polovice 20. storočia bola sláviť liturgie len ráno, prípadne doobeda. V 50. rokoch pre pastoračnú potrebu farností vo veľkých mestách sa začalo v Amerike a v Kanade so slávením aj večerných liturgií pre veriacich, s čím súvisela aj úprava pôstnej disciplíny, v otázke eucharistického pôstu. Z Toronta máme zo slovenského gréckokatolíckeho chrámu z roku 1953 predpis o tom, že kto chcel ísť na večernej liturgii na prijímanie, mal držať pôst v trvaní troch hodín.

Na Slovensku sa nedeľné gréckokatolícke liturgie objavili vo večerných časoch predovšetkým ako pastoračná potreba v období žatvy.

Vladyka Milan sa rozhodol, - ak mu to program umožní, - sláviť liturgie v nedeľu večer v Záhrebe. Farníci záhrebskej gréckokatolíckej farnosti a všetci veriaci dobrej vôle sú pozvaní na účasť na archijerejskej liturgii v konkatedrále sv. Cyrila a Metoda v Hornom Meste každú nedeľu o 18:00.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Grkokatolička Crkva u Hrvatskoj - Greek Catholic Church Croatia