A magyar főkonzul és a Kassai Görögkatolikus Püspökség képviselői találkozója

Kassa, március 8. (TSKE) Március 26-án pénteken, a kassai Magyar Főkonzulátus termében került sor Dr. Hetey Ágota főkonzul asszony és a Kassai Görögkatolikus Püspöki Hivatal képviselőinek találkozójára.

A találkozón a főkonzul asszony megköszönte Cyril Vasiľ érsek magyar hívek iránti elköteleződését, mellyel Bohács Béla lelkiatyát a magyar ajkú hívek püspöki helynökévé nevezte ki. Nagyrabecsülése jeleként informatikai eszközöket adományozott a helynöki hivatal számára. 

„Azzal, hogy a görögkatolikus egyház most első ízben nevezett ki püspöki helynököt a magyarajkú hívek számára Bohács Béla személyében, világosan kifejezésre juttatja, hogy támaszkodni kíván a magyarajkú hívek közösségére és fontosnak tartja az ő lelki gondozásukat. A magyar kormány pedig teljes politikáját a nemzetben gondolkodásra és a keresztény értékek megerősítésére építi.”

Hetey Ágota főkonzul úgy fogalmazott, az adomány kifejezi azt, hogy a szlovákiai görögkatolikus egyház és a Magyar Kormány törekvései találkoznak és egy irányba mutatnak. Ezért örömmel teljesítette a püspöki helynök kérését az informatikai eszközök megteremtésével, amelyek a jelenlegi kedvezőtlen járványügyi helyzetben nélkülözhetetlenek a magyar anyanyelvű lelkipásztorokkal és hívekkel történő kapcsolattartásban.

Bohács Béla püspöki helynök köszönetet mondott és örömét fejezte ki, hogy kinevezése pozitív visszhangot talált a magyar területeken. „Ez nem politikai döntés volt, mi mindig a hívek lelki javát szolgáljuk. Ennek ellenére nagyon örülünk, hogy a keresztény értékek terjesztésében erős partnerre találtunk a magyar állam és a kassai főkonzulátus személyében, akik ezt támogatni tudják és akarják” – mondta.

Cyril Vasiľ érsek köszönetet mondott a főkonzulátusnak az ajándékért, a mai időszakban oly fontos kommunikációs eszközökért, amelyek lehetővé teszik, hogy a püspöki helynök kapcsolatban lehessen a hívekkel és a papokkal. Mint mondta, az adomány kifejezésre juttatja azt a szándékot a közös keresztényi értékek támogatására, és segítséget nyújt a híveknek, bárhol is éljenek, hogy jól érezzék, otthon érezzék magukat az egyházban, a társadalomban.

A találkozó végén mindannyian kifejezésre juttatták szándékukat a jó kapcsolatok ápolásában és a további kölcsönös együttműködés reményében.


TSKE

Fotó: Fábián Gergely