Vladyka Cyril navštívil Dom svätého Lazara

Košice 29. marec (TSKE)Na Lazárovu sobotu 27. marca arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Sede plena Košickej eparchie slávil svätú liturgiu v Kaplnke svätého Lazára. Vo svojej homílii vladyka povedal: „Byzantská ikonografia zvyčajne znázorňuje Krista v slávnostnej forme požehnávajúceho, hovoriaceho, zabaleného do oblaku zvláštnosti, čo má svoju logiku, nakoľko sa ňou zvýrazňuje Jeho Božská prirodzenosť, Jeho osobitný úrad a vznešenosť. Niekedy nám však uniká ľudský rozmer Ježišovej osoby. Je samozrejme pre nás náročné spájať v rovine teologickej a logickej tieto dve roviny. Scéna z evanjelia o vzkriesení Lazára nám odkrýva ľudský rozmer priateľstva Ježiša s rodinou Lazára - s jeho sestrami - Máriou a Martou, čím prezrádza to každodenné ľudské účinkovanie nášho Pána a jeho záujem o človeka.“

Vladyka tak výraznil základný rozmer kaplnky, ktorá je srdcom Domu sv. Lazára starajúceho sa o núdznych. Tento liturgický priestor patrí do pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice, bol posvätený 29. februára 2020 vladykom Milanom Chauturom CSsR so zámerom duchovného vedenia klientov Domu svätého Lazára. Nakoľko následne po posviacke kaplnky začala epidémia nového koronavírusu, do plnej miery sa jej zámer nenaplnil, no modlitby v nej stále aktívne prebiehajú. Odpustová slávnosť sa uskutočnila za skromnej účasti zainteresovaných na čele s pani riaditeľkou Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice Mgr. Annou Ivankovou, pri dodržaní prísnych epidemiologických opatrení.

TSKE informoval Tomáš Muszka

Foto: Dom svätého Lazara