Bohács Béla püspöki helynök húsvéti üdvözlete

Kedves testvérek!

Hosszú idő telt el, mióta utoljára láttuk egymást. Gondolom, hogy mindenkinek hiányzik a közös imádság a templomban, a találkozás, a közösség, a személyes kapcsolat. Nekünk papoknak is hiányoznak a hívek templomainkban. Nem voltunk hozzá szokva - hála Istennek - üres padok ellőt végezni a Szent Liturgiát és hirdetni az Isten igéjét. Mindannyian várva várjuk a pillanatot, mikor az országok kijelentik az örömhírt, hogy a koronavírus járvány le van győzve és vége a lemondások idejének. 

Egyházunk azonban már kétezer éve meg nem szűnik hirdetni a húsvéti örömhírt, a feltámadás örömhírét, amely nélkül hiábavaló lenne az igehirdetés, és hiábavaló lenne a hit: hogy Krisztus legyőzte a halált és a bűnnek már nincs többé hatalma fölöttünk! Ennek az örömnek részesei voltak előbb a kenethozó asszonyok, utánuk az apostolok, majd pedig az egész egyház: „Feltámadt, nincs itt!”.

Ebben a járványtól sújtott időszakban már sajnos sokan elvesztettük szeretteinket, családtagjainkat, ismerőseinket. Nehezen viseljük, hogy izolációban, utolsó látogatás, utolsó búcsúzkodás nélkül hunytak el. 

A bizánci feltámadás ikonján egy nagyon megható pillanat van ábrázolva: Krisztus alászállt a poklokra, ahonnan Ádám és Éva kezét megragadva kíséri őket az örök életre. Nem csak hívja őket, nem csak szólítja, nem is csak várja őket a Mennyország kapujában – hanem SZEMÉLYESEN kíséri a hívő embert az örökkévalóságba. Ez egy nagy buzdítás számunkra – ott, ahol az ember már tanácstalan, maga Krisztus gondoskodik az ő lelki üdvösségéről és nem hagyja magukra azokat, akik őt szeretik – sem földi életükben, sem életük utolsó órájában.

Kereszténységünknek és hitünknek Krisztus feltámadása nélkül nem lenne értelme, sem alapja. Szent Pál apostol határozottan így tanítja: „Ha Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a mi igehirdetésünk, és hiábavaló a ti hitetek”. És maga meg is ismétli: „Krisztus feltámadt!”. A kenethozó asszonyoknak az angyal hirdeti: „Feltámadt a halálból”. 

Ennek ellenére nem elég számunkra az a puszta tény, hogy Krisztus feltámadt. Meg kel engednünk az Úrnak, hogy – amint az ikonon Ádámot és Évát az alvilágból magával húzza – bennünket is megragadjon és magával fölemeljen mennyei Országába.

Krisztus feltámadásának fényes ünnepére szeretettel kívánom mindenkinek, hogy ezt az Isteni ölelést érezzük meg életünkben, és örömmel hirdessük a bizánci egyház talán legismertebb énekének szavaival:

„Feltámadt Krisztus halottaiból,
legyőzte halállal a halált,
és a sírban lévőknek
életet ajándékozott.”

Áldott és békés húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek!

Feltámadt Krisztus! - Valóban feltámadt!

Nagycsütörtök, 2021. április 01.

Videó: https://www.hirek.sk/video/felvideki-naplo/bohacs-bela-gorogkatolikus-puspoki-helynok-husveti-udvozlete