Gréckokatolíci v Anglicku radostne oslávili Vskriesenie Krista

Košice 6. apríl (TSKE) Svätú a veľkú nedeľu Paschy slovenskí gréckokatolíci v Londýne oslávili spoločne na dvoch svätých liturgiách. Kvôli lokálnym protipandemickým opatreniam sa na nich nemohlo zúčastniť toľko ľudí, koľko by si prialo. Otec Siarhiej, správca bieloruského a slovenského gréckokatolického spoločenstva v Londýne však v kázni na prvej sv. liturgii veriacich povzbudil, že nielen dnes, ale v každú nedeľu, hoci bez veľkonočných košíkov a iných tradícií, oslavujeme Ježišovo vzkriesenie. Každoneďeľnú účasť na Eucharistii teda nemožno zanedbávať, a to nie len preto, že nám to prikazuje Cirkev, ale predovšetkým preto, lebo kresťania sú neoddeliteľnou časťou tela Krista. Prostredníctvom účasti na svätých liturgiách tak žijú a rozvíjajú sa duchovne, získavajú milosti a ochranu od zlého, čo je potrebné predovšetkým v dnešných časoch. Otec Siarhiej tiež nabádal veriacich, aby sa tešili, vážili si a plne využívali to, čo im Boh ponúka v podobe slovenského gréckokatolického spoločenstva, aj napriek tomu, že ich správcom nie je slovenský kňaz a v Londýne nemajú ani svojho biskupa.

Druhú svätú liturgiu slávil vladyka Kenneth Nowakowski, londýnsky eparchiálny biskup. Veriacich povzbudil, aby v dnešných časoch utrpenia a strachu nestrácali nádej, ale upäli svoje oči na Krista. On trpel na kríži, bol pochovaný, zavalený ťažkým kameňom a strážený. Židovskí veľkňazi totiž ešte aj po Ježišovej smrti žili v strachu a obavách z jeho učenia o jeho zmŕtvychvstaní. Avšak ani všetkými svojimi svetskými silami nedokázali zabrániť slávnemu vzkrieseniu. Jeho tajomstvo a radosť z neho, je a malo by byť oslavované nadovšetko a bez prestania. Pre kresťanov má byť každodenným smerníkom.

Aj vladyka vyzdvihol to, že hoci sme v cudzine, nie sme si navzájom cudzí, lebo krstom sme sa všetci stali božími deťmi, a teda bratmi a sestrami vzkrieseného Krista, bez rozdielu na to, odkiaľ pochádzame a akým jazykom či nárečou rozprávame. S vierou, nádejou a láskou máme preto využívať všetko, čo nám Boh vo svojej dobrote ponúka, ako v každodennom živote, tak i prostredníctvom tohto spoločenstva. Nakoniec eparchiálny biskup Kenneth odovzdal pozdrav od vladyku Milana Lacha z ruthenskej eparcie Parma, Ohio (USA) a na záver sa podelil s úsmevnou a nezabudnuteľnou príhodou s vladykom Cyrilom Vasiľom z dávnych čias zo seminára z Ríma.

TSKE informoval: Marek Vojčík

Foto: Andrea Harris a Samuel Fek