O kraslici v Kanade

Košice 7. apríl (TSKE) Jedným z typických symbolov Paschy je aj paschálne vajce, bežne nazývané kraslica. Pre naše kraje je typické bohaté zdobenie, ktoré z týchto symbolov nového života a vzkriesenia robí male umelecké diela. Umenie kraslíc so sebou niesli aj emigranti, kamokoľvek šli. Či v Európe, ale aj za morom, v Austrálli, USA, či Kanade. 

Okrem slovenskej gréckokatolíckej eparchie sv. Cyrila a Metoda sú v Kanade prítomní od konca 19. storočia aj mnohí gréckokatolícki a pravoslávni Ukrajinci. A práve na pamiatku ukrajinského osídlenia Kanady vznikol unikátny projekt paschálnej kraslice v kanadskom meste Vegreville v provincii Alberta.

Toto dielko navrhol Paul Maxim Sembaliuk (1929) ako pamätník ukrajinského prisťahovalectva v provincii Alberta a postavené bolo roku 1975. Hliníková kraslica je druhou najväčšou na svete (po kraslici v Kolomyji na Ukrajine z roku 2000), a je deväť metrov dlhá, pričom váži dve a  pol tony. Pozostáva z rovnoramenných trojuholníkov a trojcipých hviezd. Samotný vzor pomohol s použití počítačového program vytvoriť Ronald Resch z university v štáte Utah, USA. Výhodou hliníkovej konštrukcie je, že farby ostávajú stále i napriek poveternostným vplyvom. Kraslica sa navyše otáča podľa smeru vetra.   

Každoročne kraslicu navštívia tisíce turistov. Hoci je len symbolom, okrem národného umenia nesie v sebe to hlavné posolstvo – posolstvo o vzkriesenom Kristovi. Christos Voskrese!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Travel Alberta a Wikipedia