A királyhelmeci görögkatolikus templom címünnepe

Kassa, április 27. (TSKE) Az inaszakadt vasárnapja előtti hétvégén a királyhelmeci görögkatolikus egyházközség hívei a járványügyi előírásokat betartva ünnepelték meg templomuk címünnepét, Szent György nagyvértanú emlékét.

A korlátozások miatt háromnaposra nyúlt ünnepség április 23.-án, pénteken délután kezdődött. Muszka Tamás atya, a Kassai görögkatolikus egyházmegye szeretetszolgálatának lelkésze átadta Vaszily József, királyhelmeci esperes-parókus atyának az egyházközségi szeretetszolgálat megalapításáról szóló dokumentumot, majd következett az Akathisztosz Szent György nagyvértanú tiszteletére. Az imádságot Kecskés Gábor atya, perbenyiki parókus vezette.

Az akathisztoszt a főpapi Szent Liturgia követte, melyet Cyril Vasiľ, SJ érsek, a Kassai görögkatolikus egyházmegye apostoli kormányzója végzett a jelenlévő papsággal. A Szent Liturgia végén József atya megköszönte az érsek atyának, hogy megtisztelte a királyhelmecieket a közös ünnepléssel, valamint köszöntötte Bohács Béla atyát, a Kassai görögkatolikus egyházmegye magyar hívek számára kinevezett püspöki helynököt, aki ezen funkcióban először látogatott Királyhelmecre.

Az ünneplés szombaton is folytatódott. Reggel kis alkonyati istentiszteletre és Szent Liturgiára került sor, melyet József atya végzett a hívek jelenlétében, az esti órákban pedig virrasztó istentisztelet következett, melyet Orosz Atanáz, miskolci megyéspüspök vezetett, akinek szoros kötődése van a környékhez, szerzetesként ugyanis a bodrogközi Dámóc monostorában élt. A virrasztás végén József atya megköszönte Atanáz püspök atyának és a híveknek a közös imádságot, a püspök atya pedig örömét fejezte ki, hogy a hívek ilyen buzgó szívvel imádkoznak.

Az ünnep utolsó napján, az inaszakadtról elnevezett vasárnapon az imádság délelőtt az imaórákkal kezdődött, majd az ünnepi Szent Liturgia következett, melyet Nosov Roland atya, a Kassa-Nyugat egyházközség káplánja végzett a királyhelmeci atyákkal együtt. A Szent Liturgiát követően búzaszentelésre került sor, majd, mivel Roland atya újmisés áldozópap, azaz papszentelése óta még nem telt el egy teljes év, a jelenlévők újpapi áldásban részesültek. Az ünnep végén az esperes atya köszönetét fejezte ki Roland atyának a közös ünneplésért, valamint mindenkinek megköszönte a segítséget, aki részt vett ezen nagy ünnepség szervezésében.

A TSKE-t értesítette: Dévald Dániel

Fotó: Dako Judit