Svätodušný pondelok a kňazská vysviacka v Križevci

Košice 26. máj (TSKE) Katedrála gréckokatolíckej eparchie v chorvátskom mestečku Križevci neďaleko Záhrebu je zasvätená Najsvätejšej Trojici. V pondelok 24. mája tak križevacký eparchiálny biskup vladyka Milan Stipić slávil v miestnej katedrále spolu s duchovenstvom, veriacimi a hosťami nielen sviatok Najsvätejšej Trojice, ale aj chrámový sviatok katedrály. Pri slávnostnej svätej liturgii navyše vladyka Milan udelil kňazské svätenie mníchovi – diakonovi Mladenovi Mikulićovi.

Novokňaz – mních Mladen, sa narodil v roku 1989 v Bosne v obci Ljubuški a je mníchom bratstva Pokrova Presvätej Bohorodičky. Nižšie svätenia – postrihnutie a poddiakonát mu udelil vladyka Koltun v meste Ripniv na Ukrajine v roku 2019. Noviciát absolvoval v lavre (kláštore) otcov studitov v meste Univ na Ukrajine. Mníšske sľuby zložil 10. júla 2020 v katedrále v Križevci.

Okrem vladyku Milana Stipića bol na liturgii aj bjelovarsko-križevacký  biskup Mons. Vjekoslav Huzjak, ako aj duchovní a veriaci oboch obradov katolíckej cirkvi. Slávnostnú liturgiu skrášlil spevom katedrálny zbor a prítomnosť hostí, medzi nimi aj archimandritu Jaroslava Lajčiaka, protosynkla Košickej eparchie. Vladyka Milan Stipić sa s veriacimi a duchovenstvom už teraz tešia na koniec júna, kedy na ceste do Ríma privítajú vo svojej eparchii aj milostivú ikonu Klokočovskej Bohorodičky.

Archimandrita Jaroslav sa počas svojej návštevy Križevackej eparchie zastavil aj v miestnom gréckokatolíckom seminári v Záhrebe. Spolu s otcom Danijelom Vranesicom, rektorom seminára a farárom záhrebskej konkatedrály rozprával o možnostiach spolupráce v oblasti formácie budúcich kňazov a vzájomnej výmeny seminaristov medzi Košickou a Križevackou eparchiou. 

TSKE informoval Daniel Černý a Martin Mráz

Foto: Livio Marian a Ozren Bogdanović - Grkokatolička Crkva u Hrvatskoj - Greek Catholic Church Croatia