Získajte certifikát ECDL na Teologickej fakulte v Košiciach

Košice 9. jún (TSKE)Teologická fakulta v Košiciach umožňuje záujemcom o medzinárodný certifikát ECDL® (European Computer Driving Licence/ICDL® International Certification of Digital Literacy) preskúšanie v Akreditovanom testovacom centre na TF KU. Certifikáty systému ECDL/ICDL sú rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň/štandard digitálnych zručností z príslušnej oblasti IT. TF KU poskytuje testovanie pre moduly skupiny Base: M2, M3, M4, M7 a moduly skupiny Standard: M5, M6, M9, M12. O výbere jednotlivých modulov je vhodné poradiť sa s komisármi Akreditovaného centra (ATC) na TF KU, č. d. 111. Akreditovaní komisári naplánujú záujemcovi individuálny program modulov podľa jeho potrieb. Záujemca o získanie certifikátu môže rovno absolvovať testovanie, prípadne sa zúčastniť potrebných kurzov k jednotlivým modulom, podľa vlastného uváženia. Prihlásiť sa na kurz môže záujemca osobne v kancelárii ECDL/ICDL (Hlavná 89, 041 21 Košice, č. d.111), alebo mailom na adresu ECDL: ecdl.ku@gmail.com

Viac informácií na: https://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/teologicka-fakulta/studium-a-vzdelavanie/medzinarodny-certifikat-ecdl

TSKE informoval Dekanát TF KU