Vladyka Nil sa stretol s pápežom Františkom

Košice 20. jún (TSKE) V júni vladyka Nil J. Luščak OFM, apoštolský administrátor Mukačevskej eparchie spolu s niekoľkými kňazmi eparchie putoval do Ríma, aby navštívil hroby prvých apoštolov. Pri tejto príležitosti sa v stredu 16. júna zúčastnili generálnej audiencie so Svätým Otcom. Na záver stretnutia s pútnikmi pápež František pozdravil vladyku Nila a požehnal ikonu Svätej rodiny, ktorú so sebou priniesli do večného mesta. Táto ikona bude umiestnená v eparchiálnom kláštore v Dzublyku na Ukrajine, keďže kaplnka tohto kláštora je zasvätená práve Svätej rodine.

Tento rok je pre Mukačevskú eparchiu jubilejný. Hlavným výročím pre eparchiu je 250 rokov od jej kánonického zriadenia v roku 1771. Cisárovná Mária Terézia dosiahla zriadenie eparchie u pápeža Klimenta XIV, ktorý ju zriadil 19. septembra 1771 bulou Eximia Regalium Principum. Navyše si pripomína 375 rokov od Užhorodskej únie a teda obnovenia jednoty s Apoštolským stolcom. 200 rokov uplynie od smrti J. J. Baziloviča (1742-1821), jednej z najvýznamnejších osobností mníšstva nášho kraja pod Karpatami. V tomto roku uplynie storočnica od narodenia bývalých vladykov eparchie – Ivana Semediho (1921-2008) a Ivana Margityča (1921-2003), ako aj 100 rokov od príchodu sestier baziliánok do eparchie a začiatku vydávania časopisu Blahovistnik. V apríli tohoto roku sme si pripomenuli aj 110. výročie narodenia vladyku Teodora Romžu. Súčasne si pripomíname 85 rokov jeho kňazskej vysviacky a 20 rokov od jeho blahorečenia Svätým Otcom Jánom Pavlom II. Jeho ostatky sa nachádzajú v katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža v Užhorode.

Mukačevská eparchia je matkou gréckokatolíckych cirkví na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku, v USA (metropolia Pittsburgh) i slovenskej eparchie v Kanade. Jej veriacich, či priamych, či nepriamych, však možno nájsť roztrúsených po celom svete.

TSKE a Daniel Černý

Foto: Mukačevská eparchia