Vladyka Milan Stipić vysvätil rodáka zo Slovenska za kňaza

Košice 23. jún (TSKE) Na sviatok svätého apoštola Júdu Tadeáša, v sobotu 19. júna v gréckokatolíckej katedrále Najsvätejšej Trojice, križevacký eparchiálny biskup Križevackej vladyka Milan Stipić, vysvätil rodáka zo Slovenska diakona Jana Jakubova za kňaza pre potreby tejto eparchie.

V homílii vladyka Milan hovoril o apoštolskom poslaní kňazov v Cirkvi a vo svete, pričom ako príklad použil svätého apoštola Júdu Tadeáša. „Rovnako ako ostatní apoštoli celou svojou bytosťou patril Kristovi a ohlasoval evanjelium. Cirkev vždy potrebuje verných a oddaných svedkov evanjelia, apoštolov a kňazov, ktorí Cirkvi predstavia živého Ježiša Krista zdieľaním svätých tajomstiev, slávením božskej liturgie, modlitbou a hlásaním evanjelia. Byť Kristovým apoštolom je povolanie, ktoré je prijímané ako dar a opäť zdieľané ako dar ľuďom, pretože Cirkev je spoločenstvom lásky a odovzdávania seba samého pre Boha a blížnych,“ uviedol vladyka Milan.

Otec Ján sa narodil vo Vranove nad Topľou na Slovensku. Absolvoval tri roky štúdia na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove a súčasne formácie v Gréckokatolíckom teologickom seminári blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove. V štúdiu nemeckého jazyka a neskôr teológie pokračoval na Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt v Eichstätte formáciou na Collegium Orientale Eichstätt. Po roku sa prihlásil na pokračovanie teologického štúdia na KBF v Splite a ukončil 4. ročník teologického štúdia. V poslednom roku štúdia promoval na Filozoficko-teologickom inštitúte Spoločnosti Ježišovej v Záhrebe. V roku 2019 prijal sviatosť manželstva v gréckokatolíckej katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Diakonskú vysviacku prijal na Slovensku z rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie  15. augusta 2020 v Klokočove.

TSKE

Foto: Križevacká eparchia