Vyhodnotenie súťaže Východní svätí pre súčasnosť

Košice 24. jún (TSKE) V mesiaci jún  bol vyhodnotený XIII. ročník výchovného katechetického projektu „Východní svätí pre súčasnosť“. V tomto školskom roku 2020/2021 bolo predmetom projektu 100. výročie príchodu redemptoristov na územie Slovenska. Vyhodnotiť projekt pomáhal výtvarník Marek Moučka, za čo mu veľmi pekne ďakujeme a vyprosujeme veľa Božích milostí. Zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným a umiestneným srdečne blahoželáme.

TSKE informoval Ján Ducár