Slávnosť patróna školy Cirkevného gymnázia v Trebišove

Košice 24. jún (TSKE) Študenti cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove si 23. júna slávnosťou sojvho patróna pripomenuli podstatu svojej viery a Božej lásky v ich životoch. Duchovný program plný aj zábavných a poučných aktivít v priestoroch školy pripravil otec Milan Kmec, predseda Komisie pre mládež Košickej eparchie, ktorý poukázal na jedinečnosť každého z nich a vysvetlil, že svätosť sa rozvíja práve v tejto osobnostnej jedinečnosti.

Druhou časťou programu bola svätá liturgia v trebišovskom Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorú slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, administrátor Košickej eparchie. Žiakom vo svojej homílii priblížil osobnosť sv. Jána Krstiteľa.

Záverom sa riaditeľ Školského úradu Košickej eparchie otec Peter Orenič poďakoval a odovzdal ďakovné listy bývalej riaditeľke Eve Šimkovej a školníkovi Andrejovi Sabovi, ktorí odchádzajú do dôchodku. Taktiež vyjadril poďakovanie aj duchovnému správcovi otcovi Jaroslavovi Girovskému za jeho službu. Vladyka Cyril zároveň študentom predstavil nového duchovného správcu otca Milana Kmeca, ktorý túto službu prevezme od začiatku nasledujúceho školského roka.

TSKE informovalo vedenie školy.

Foto: Viktória Capiková